Hiện tượng khi cho từ từ NaOH đến dư vào ống nghiệm đựng CuSO4?

bởi sap sua 22/04/2019

Mô tả hiện tượng, giải thích, viết phương trình hóa học của các thí nghiệm sau:

a. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.

b. Cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3

Câu trả lời (1)

 • a;

  HT:dd đồng sunfat mất màu dần;có kết tủa màu lam xuất hiện

  GT: dd đồng sunfat tác dụng với dd NaOH tạo kết tủa

  CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4

  b;

  HT:có chất rắn màu trắng bám trên thanh đồng;dd màu trắng dần chuyển sang màu xanh

  GT: Cu tác dụng với AgNO3 tạo dd Cu(NO3)2 màu xanh lam và Ag

  CU + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

  bởi Vương Đại 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan