AMBIENT

Viết PTHH khi cho K2O tác dụng với nước?

bởi Tran Chau 22/04/2019

Cho 23,5g kali oxit tác dụng với nước thu được 0,5 lít đe kiềm.

a,viết phương trình hóa học?

b,tính nồng độ mol của dd kiềm thu được?

C,tính thể tích dd h2so4 20%,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dd bazơ nói trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • K2O + H2O -> 2KOH (1)

  nK2O=0,25(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nKOH=2nK2O=0,5(mol)

  CM dd KOH=\(\dfrac{0,5}{0,5}=1M\)

  2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O (2)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nH2SO4=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,25(mol)

  mH2SO4=98.0,25=24,5(g)

  mdd H2SO4=24,5:20%=122,5(g)

  Vdd H2SO4=122,5:1,14=107,5(ml)

  bởi nguyen dinh tung 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>