Tính m muối thu được khi cho 10,08g Mg và 7,2g MgO vào dung HCl và NaNO3?

bởi Duy Quang 22/04/2019

Cho hỗn hợp chứa 10,08 gam Mg và 7,2 gam MgO vào dung dịch chứa HCl (dùng dư) và NaNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 có tỉ khối so với oxi bằng 0,3875. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

A. 68,18 gam

B. 60,20 gam

C. 64,58 gam

D. 66,16 gam

Câu trả lời (1)

 • Khí Y gồm N2 (0,04) và H2 (0,06)

  nMg = 0,42 và nMgO = 0,18

  Bảo toàn electron: 2nMg = 10nN2 + 2nH2 + 8nNH4+

  → nNH4+ = 0,04

  Bảo toàn N → nNaNO3 = 2nN2 + nNH4+ = 0,12

  Dung dịch X gồm: Na+ (0,12), Mg2+ (0,6), NH4+ (0,04) → nCl- = 1,36

  → m muối = 66,16

  Vậy đáp án D là đúng

  bởi Nguyễn Kim Thảo 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan