ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.14 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.14 trang 20 SBT Hóa học 9

Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat người ta dùng kim loại

A. Mg     

B. Cu     

C. Fe     

D. Au

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.14

 
 

Đáp án B

Dùng kim loại nào để sau khi tác dụng với dung dịch bạc nitrat chỉ cho ta một loại muối đồng nitrat. Do đó ta dùng Cu dư.

Cu (dư) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Lọc lấy dung dịch Cu(NO3)2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.14 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Trang

  viết thứ tự các ptpứ xảy ra trong các thí nghiệm sau:

  a) Cho từ từ Na vào dd HCl

  b)cho từ từ HNO3 loãng đến dư vào dd Na2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Kim Ngan

  Cho 16,25g kim loại hóa trị II và một dung dịch HCL dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lượng dung dịch ban đầu là 15,75g.
  a, Xác định kim loại đó
  b, Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Hòa tan 23,75 gam hỗn hợp (X) gồm Fe và Zn trong dung dịch axitsunfuric dư,thu được 8,96 lít hidro(đktc).Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp (X) đem dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Bài 1 : Nung m(g) Fe(OH)3 sau một thời gian thu được chất rắn nặng (m-0,81)g. đem chất rắn sau khi nung hoà tan hết trong dd HCl phải dùng hết 60ml nồng độ 2M. tính m và hiệu suất phản ứng nung hiđroxit sắt

  Bài 2 : Cho luồng khí CO đi qua ống sứ chứa m gam bột sắt oxit rồi nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dd Ba(OH)2 0,1M thu được 9,85 kết tủa. Mặt khác khi hoà tan toàn bọ lượng kim loại tạo thành ở trên bằng V(l) dd HCl 2M (có dư) thì thu được 1 dd, sau khi cô cạn thu được 12,7g muối khan.

  a. Xác định CTHH của sắt oxit.

  b. Tính m

  c. Tính V, biết lượng dd HCl đã dùng còn dư 20%so với lượng cần thiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Hòa tan hoàn toàn 16,8g kim loại x bằng dung dịch HCL vừa đủ. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
  Xác định kim loại x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Cho 0,0125 mol kim loại Fe, tác dụng vừa đủ với 34g dung dịch AgNo3. Hãy tính:

  a) khối lượng chất rắn sau phản ứng.

  b) nồng đôn phần trăm của dung dịch AgNo3 đã dùng.

  c) nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi tách chất rắn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Nhung 1 la dong vao 200g dd bac nitrat 17%. khi luong AGNO3 trong dd giam con 70% thi lay la dong ra khoi dd rua sach , lam kho va can lai (gia thiet toan bo bac sinh ra da bam vao la dong)

  a. khoi luong la kim loai tang hay giam bao nhieu gam

  b.tinh nong do % cac chat trong dd sau phan ung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho m gam hỗn hợp AL và Zn với tỉ lệ mol là 2:1 tác dụng vs HNO3 dư thu đc 6.72 lít N2,N2O (đktc) Tính m ??? Biết rằng tỉ lệ mol của 2 khí tương ứng là 1:2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp Fe và FexOy bằng dung dịch HCL vừa đủ thu được dung dịch A và 2,24 lít H2 ở đktc. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc kết tủa B đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn C. xác định công thức FexOy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  tại sao khi cho Al tác dụng với NaOH lại cần nước còn khi cho Zn tác dụng với NaOH lại không cần nước????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Hòa ta hết 2,4 g Mg vào dung dịch HCl

  a, Viết phương hóa học

  b, Tính thể tích H2 thu được đktc

  c, Tính khối lượng muối tạo thành

  *Các anh chị xin giúp em vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 4,28 g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl thì đc 0,448 lít H2 (đktc). Đem lọc rửa thu được 0,48 g chất rắn k tan B. Hòa tan B trog đ H2SO4đặc, nung thu đc v lít SO2(đktc)
  a. Viết phản ứng xảy ra
  b. Tính m mỗi kim loại
  c. Tính v=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  nếu cho 25,1 g hồn hợp X gồm Fe và Zn tác dung vừa đủ vs dd HCl thì cần vừa đủ 400ml dd hcl 2M xác định thể tích H2 thoát ra và khối luong muối thu đc sau Pư Xác dinh % mỗi kim loai trong hỗn hợp đầu
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  cho 5,4g hỗn hợp bột Zn và Al2O3 tác dụng với 30ml dung dịch HCl 2M.

  a) Viết phương trình hóa học.

  b)Tính thành phần phần trăm và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  cho 2,7g hợp kim Mg,Sắt,Nhôm tan hết trong dung dịch Axit clohidric 14,6% lấy dư.Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí(ĐKTC).Biết thể tích khí thoát ra do Sắt hoà tan gấp 2 lần thể tích khí tạo ra khí Mg hoà tan.

  a)Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp kim

  b)Tính V dung dịch axit clohidric đã dùng ( D dung dịch=1,2 g/ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Cho 6g oxit của một kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3% thu được 14,25g muối. Xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  ---Giúp e bài này vs ạ!! E cần gấp lắm!!-----

  Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm Na và một KL R (Biết R là KL có hiđroxit lưỡng tính) có hóa trị II vào nước, sau p/ứ thu đc dd B và V lít H2. Nếu cho dd B tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl 0,25M tạo thành một dd chỉ chứa hai chất tan. Mặt khác, khi hấp thụ vừa hết 1,008 lít khí CO2 vào dd B, thu đc 1,485 gam một chất kết tủa và dd nước lọc chỉ chứa chất tan NaHCO3. Biết các p/ứ xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc. Hãy xác định tên KL R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm :Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn ta lọc được chất rắn gồm 3 kim loại và được 1 dd chỉ chứa 1 muối tan. Hãy xác đình kim loại M và số mol muối tan trong dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  1/ Cho 4,6g một kim loại A p.ứng với khí clo dư tạo thành 11,7g muối.
  a) Xác định kim loại A, biết A có hóa trị I
  b) Viết lại PTHH của A với khí Clo
  c) Tính khối lượng khí clo cacần dùng trong p.ứng trên.

  2/hoàn thành chuỗi biến hóa sau và ghi điều kiện p.ứng(nếu có)

  Al->Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe2(SO4)3

  3/Chỉ được dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong mỗi lọ sau: Ba(OH)2, NaCl, H2SO4, NaOH. Viết PTHH nếu có.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  B1:hỗn hợp Na và K tác dụng hết với H2O cho 2,24 lit hidro ở DKTC và dung dịch B Trung hòa đ B = dd axit HCL 0,5 M và cô can đ thu dc 13,3g muối khô
  a) tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp mỗi đ
  b) Tính thể tích HCL đã dùng
  B2:hỗn hợp kẽm và đồng nặng 4,825g dc hòa tan axit nitric đặc thấy thoát ra 3,36( đề xi mét khối) No2 ở DKTC tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại đã dùng
  Mong anh chi các bạn giúp đỡ cho em bài này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe cần dùng 200 gam dd HCl 7,3*/. người ta thu được B tính A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 8.6 g hoá học Cu và Ce vao dung dich HCL 1M biet phan ung vua du sau phan ung thu duoc 2.24l H2 dktc

  A tinh VHCL da dung

  B tinh m moi kim loai trong hon hop

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  hh gom 3 kl Cu Fe Mg nang 20g dc hoa tan het = H2SO4 loang, thoat ra khi A, nhan dc dd B va chat ran D them KOH du vao dd B roi suc khong khi de xay ra hoan toan phan ung

  4Fe(OH)2 + o2+2H2O -----> 4Fe(OH)3

  loc ket tua va nung den luong ko doi m=24g chat ran D cx dc nung trong kk den luong ko doi can nang = 5g tim % khoi luong moi kim loai ban dau

  mong moi nguoi giup em giai bai nay ! em dang can gap ạ em cam on !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  1 hỗn hợp cúa 3 kim loại Ag ,Fe,Cu ở dạng 1 cho hỗn hợp này vào dd B chỉ chưá 1 chất tan cho đén khi pư kết thúc xong thì Fe, Cu tan hết khối lượng Ag tăng .Hỏi dd B chưa chất tan gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1