ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính nồng độ % chất tan trong dd X

Hoà tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp A gồm Mg và Fe cần dùng vừa đủ 1 lượng dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch X và 6,72l khí H2. Cho dd X tác dụng vs dd NaOH dư lọc lấy kết tủa đem nung trông không khí(O2) đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn

a, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A

b, Tính nồng độ % chất tan trong dd X

c, Tính m

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • -Cho hh A vào H2SO4

  Mg+ H2SO4 ------> MgSO4+ H2 (1)

  a..........a........................a.........a

  Fe+ H2SO4 -------> FeSO4+ H2 (2)

  b..........b........................b.........b

  =>dd X gồm MgSO4 và FeSO4

  -Cho X vào NaOH

  MgSO4+ 2NaOH ------> Mg(OH)2+ Na2SO4 (3)

  FeSO4 + 2NaOH ------> Fe(OH)2+ Na2SO4 (4)

  =>Kết tủa là Mg(OH)2, Fe(OH)2

  -Đem kết tủa đun trong kk có Oxi

  Mg(OH)2 ----to----> MgO+ H2O (5)

  Fe(OH)2+ O2 ---to----> Fe2O3+ H2O (6)

  => rắn gồm MgO và Fe2O3

  Ta có nH2= 0.3 mol

  a)Gọi a, b là số mol Mg, Fe

  Theo (1)& (2) ta có hệ pt \(\left\{{}\begin{matrix}24a+56b=13.6\\a+b=0.3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0.1\\b=0.2\end{matrix}\right.\)

  =>mMg=24*0.1=2.4 g =>%mMg=17.65%

  =>mFe=13.6-2.4=11.2 g=>%mFe=82.35%

  b) Theo pt(1), (2) nH2SO4=nH2=a+b=0.3 mol

  mdd X=mKL+mH2SO4-mH2=13.6+(0.3*98/10%)-(0.3*2)=307 g

  C%MgSO4=(0.1*120)*100/307=3.9%

  C%FeSO4=(0.2*152)*100/307=9.9%

  c) Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố

  =>nFe2O3=1/2nFe(bđ)=0.1 mol (cứ 1 mol Fe2O3 chứa 2 mol Fe)

  =>nMgO=nMg(bđ)=0.1 mol

  =>mrắn=mFe2O3+mMgO=0.1*160+40*0.1=20 g

    bởi Lương Hoa 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1