ADMICRO

Xác định kim loại M và nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng.

Hòa tan hoan toan a gam kim loại M có hóa trị không đổi vào b gam đ HCl thu được dd D. Thêm 240 gam dd NaHCO3 7% vào dd D thì tác dụng vừa đủ với lượng HCl dư, thu được dd E trong đó có nồng độ phần trăm của NaCl và muối clorua kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng NaOH vào E sau đó lọc lấy kết tủa, rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam chất rắn.

a/ Viết các phương trình phản ứng.

b/ Xác định kim loại M và nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 

 • - Gọi n là hóa trị của M
  - Các phương trình pứ xảy ra:
  (1) 2M + 2nHCl → 2MCln + H2
  (2) HCl dư + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H20
  (3) MCln + nNaOH → M(OH)n ↓ + nNaCl
  (4) 2M(OH)n → M2On + nH2O
  Theo (2) ta có:
  n NaHCO3 = n NaCl = (240 x 7) / (100 x 84) = 0,2 mol = n HCl dư
  m dd E = 0,2 x 58,5 x 100 / 2,5 = 468 g
  m MCln = 468 x 8,12 / 100 = 38 g
  Từ (3) và (4) ta có: 1/2 x n MCln = n M2On
  38 / [2 x (M + 35,5n)] = 16 / (2M + 16n)
  ⇒ M = 12n
  ⇒ Chỉ có n = 2 và M = 24 (Mg) thỏa. Vậy kim loại là Magiê.
  Từ (1) (2) & (4) cho ta:
  n Mg = n MgO = 16 / 40 = 0,4 mol = n H2
  Do đó a = 0,4 x 24 = 9,6 g và m H2↑ = 0,4 x 2 = 0,8g
  n CO2 = n NaCl = 0,2 mol ⇒ m CO2 = 0,2 x 44 = 8,8 g
  Mặt khác:
  m dd E = a + b - 0,8 + 240 - 8,8 = 468 g
  ⇒ b = 228 g
  Từ (1) ⇒ n HCl pứ = 2 x n Mg = 2 x 0,4 = 0,8 mol
  n HCl ban đầu = n HCl pứ + n HCl dư = 0,8 + 0,2 = 1 mol
  ⇒ m HCl = 36,5 g
  ⇒ C% HCl = 36,5 / 228 x 100 = 16%

    bởi Phương Lan 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)