Tính khối lượng Na

bởi Van Tho 29/04/2019

cho na vao fe2(so4)3. Sau phản ứng thu dc chất rắn màu nâu đỏ. Lọc chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thì thu dc 1.6g fe2o3 màu đen.

a) viết pthh

b) tính khối lượng Na

Câu trả lời (1)

 • 6NaOH+Fe2(SO4)3\(\rightarrow\)2Fe(OH)3+3Na2SO4

  2Fe(OH)3\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Fe2O3+3H2O

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1,6}{160}=0,01mol\)

  \(n_{NaOH}=3n_{Fe\left(OH\right)_3}=6n_{Fe_2O_3}=0,06mol\)

  mNaOH=0,06.40=2,4gam

  bởi Phạm Thị Thanh Thuỷ 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan