YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9

Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.19

Khối lượng thanh sắt tăng: 50x4/100 = 2(g). Gọi khối lượng sắt tác dụng là x gam

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + CuSO→ FeSO+ Cu

Theo phương trình hóa học trên và đề bài, ta có:

64x/56 - x = 2

⇒ x = 14g; nFe = 14/56 = 0,25 mol

Vậy khố lượng Cu sinh ra là 16 gam

Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu

nFeSO4 = nFe = 0,25

CM FeSO4 = 0,25/0,5 = 0,5M

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF