ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9

Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.19

 
 

Khối lượng thanh sắt tăng: 50x4/100 = 2(g). Gọi khối lượng sắt tác dụng là x gam

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + CuSO→ FeSO+ Cu

Theo phương trình hóa học trên và đề bài, ta có:

64x/56 - x = 2

⇒ x = 14g; nFe = 14/56 = 0,25 mol

Vậy khố lượng Cu sinh ra là 16 gam

Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu

nFeSO4 = nFe = 0,25

CM FeSO4 = 0,25/0,5 = 0,5M

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.29 trang 22 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  Cho m gam bot Zn vao 500ml dung dich Fe2(SO4)3 0.24M.Ssu khi cac phan ung xay ra hoan toan,khoi luong dung ***h tang them 9.6 gam so vo ung dich ban dau.tinh m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  Hòa tan hoàn toàn m gam bột AL vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn hợp 2 khí A,B không màu không hóa nâu ngoài không khí (biết Ma>Mb), có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1. Gía trị cảu m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Đem 27,4g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dd HCl thu đc dung dịch B và V lít khí thoát ra ( đktc) . Tác dụng hết với dung dịch B bằng dd H2SO4, ta thu đc 46,6g muối. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định A và V lít khí thoát ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Một hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe và Cu ở điều kiện thích hợp tác dụng với khí clo dư thu đc 59,5g hỗn hợp 2 muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thì thu đc 25,4g muối duy nhất.

  1) Tính thành phần % khối luowgnj mỗi muối trong trường hợp thứ nhất

  2) Tính thể tích dung dịch HCl 10% (d=1,0g/ml) đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Kim loại M là gì?

  bởi Bo Bo 18/06/2019

  khi hòa tan hidroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ H2SO4 205 thì thu được dung dich muối trung hòa có nồng độ 27, 21%. kim loại M là ????. giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 5,4g hỗn hợp A gồm Na và Na2O vào m gam nước thu được 200g dung dich B . Trung hòa 80g dung dịch B bằng axit HCL rồi cô cạn dung dịch thành 4,68g muối khan 

  a) tính m

  b) Để trung hòa 120ml dung dịch C có chứa hỗn hợp HCL và H2SO4 cần dùng vừa hết 48g dung dịch B phản ứng tạo thành 3,108g hỗn hợp muối . Tính nồng độ mol các axit có trong dung dịch C

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Hòa tan hoàn toàn kim loại X hóa trị 2 bằng dung dịch H2SO4 12,25%. Thu được dung dịch muối 14.6%. Tìm X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng, khối lượng thanh kim loại giảm 0,24 gam. Cũng thanh kim loại đó nếu nhúng vào dung dịch AgNO3 dư thì khi phản ứng xong khối lượng thanh kim loại tăng 0,52 gam. Giả sử số mol kim loại M tác dụng ở hai phản ứng là như nhau. Xác định kim loại M đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Cho FexOy hòa tan trong một lượng dd H2SO4 loãng vừa đủ thu đc dd A. Dd A hòa tan đc Cu và tác dụng đc với Cl2. Xác định x,y và viết các pthh 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  giúp em 2 bài luôn nhé !

   1) ngâm 1 vạt bằng đồng có khối lượng 5 gam tong 5oo gâm dung dịch AgNO3 4%. chỉ sau 1 lúc người ta lấy vật ra và thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm mất 85%

  a) tính khối lượng vật lấy ra sau khi làm khô 

  b) tính nồng đọ phần trăm các chất trong dung dịch sau khi lấy vật ra khỏi dung dịch 

  2) khi khử 15,2 gam hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng hidro ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại. để hòa tan hết lượng sắt này cần dùng 200ml dung dịch HCl nồng độ  2M 

  a) xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 

  b) tính thể tích khí H2 (đktc) cần dùng để khử hỗn  hợp trên 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A: lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl 1M thì bắt đầu có kết tủa. Tính thành phần % số mol của các kim loại trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cho các muối A,B,C ứng với các gốc axit khác nhau

  A+ HCl                   --> có khí thoát ra

  A + NaOH              --->  có khí thoát ra

  B + HCl                   --->  có khí thoát ra 

  B + NaOH              ----> tạo kết tủa

  C ( ở dạng dung dịch ) + A --->  có khí thoát ra

  C ( ở dạng dung dịch ) + B ---> vừa kết tủa vừa thoát khí

  HELP ME

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  1, chỉ dùng một hóa chất hãy nhận biết 3 kim loại sau: Fe, Al,Na

  2, khi cho 130ml dd AlCl3 0,1 M vào 20ml dd NaOH ta được 0,936 g kết tủa. Tính CMcủa dd NaOH cần dùng?

  trả lời nhanh giúp mình nhé mình cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Hoà tan hoàn toàn 4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II và một kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M.
  a) Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối?
  b) Vính V H2 thoá ra ở dktc
  c) Nếu biết kim loại hoá trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là kim loại nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  hòa tan 19,6g hỗn hợp Al, Mg, Zn trong dung dịch HCl 2M ( vừa đủ ) sau phản ứng thu được 16,352l khí thoát ra ở đktc.
  a) viết phương trình hóa học xảy ra
  b) tính phần trăm khối lượng trong hỗn hợp ban đầu . Biết rằng Al và Mg có khối lượng như nhau
  c) tính thể tích dung dịch axit phải dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May
   
  Hỗn hợp X gồm Al và Cu. cho hỗn hợp vào cốc đựng dd HCl. Khuấy đều cho tới khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam. Nung Y trong oxi tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit. tính % của Cu trong chất rắn Y
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Hòa tan hoàn toàn 14,7 g hỗn hợp Mg, Zn, Ni bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho 0,8 gam CuO và Cu tác dụng với 20 ml dung dịch H2SO4 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm:
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho m gam hỗn hợp Cu, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu dược dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được (m+62) gam muối khan. Nung hỗn hợp muối khan trên đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn. Giá trị của a là
  A. 13,6
  B. 17,6
  C. 21,6
  D. 29,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cho 0,51 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 100 ml dd CuSO4 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc thu được 0,69 gam rắn B và dd C. Thêm NaOH dư vào dd C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 0,45 gam chất rắn D. 

  a/ Tínhnồng độ mol CUSO4 
  b/ Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A
  c/ Tính thể tích SO2 bay ra khi hòa tan chất rắn B trong H2SO4 đặc nóng dư
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch , sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là :

  A.9,3 gam.

  B. 9,4 gam.

  C. 9,5 gam.

  D. 9,6 gam.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dd H2SO4 loãng có nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho pứ). Dung dịch hu đc có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1