YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.23 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.23 trang 21 SBT Hóa học 9

Chọn 2 chất khử thỏa mãn A trong sơ đồ sau: FexOy + A to→ Fe + ? Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.23

Hai chất khử thoả mãn A trong sơ đồ là H2, CO:

FexOy + yH2 → xFe + yH2O

FexOy + yCO → xFe + yCO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.23 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF