ADMICRO
VIDEO

Bài tập 15.30 trang 22 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.30 trang 22 SBT Hóa học 9

Cho m gam kim loại M hoà tan hoàn toàn trong 100 ml dung dịch HCl 0,1M (D = 1,05 g/ml) được dung dịch X có khối lượng là 105,11 gam. Xác định m và M, biết rằng kim loại có hoá trị từ I đến III.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.30

Khối lượng dung dịch HCl :

mdd = V.D = 100.1,05 = 105 (gam)

nHCl = 0,1.0,1 = 0,01 (mol)

Gọi hoá trị của kim loại M là n

Phương trình hoá học của phản ứng :

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

m +mHCl = mmuối + mH2

m = 105,11 + 0,01/2 x 2 - 105 = 0,12g

Theo phương trình hóa học (1) :

nM= 0,01/n mol → 0,01/n x M = 0,12 → M = 12n

Kẻ bảng

n 1 2 3
M 12 24 36
  loại nhận loại

Vậy kim loại M là Mg.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.30 trang 22 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON