Tính nồng độ của dung dịch HCl

bởi thu hằng 29/04/2019

Cho 2,4g Mg tác dụng với 200ml dung dịch HCl

a) tính thể tích của hiđrô ở đktc

b) tính nồng độ của dung dịch HCl

Giúp ạk

Câu trả lời (1)

 • nMg=2,4/24=0,1mol

  PTPU:

  Mg+ 2HCl->MgCl\(_2\)+H2

  0,1....0,2........0,1.......0,1(mol)

  n\(_{H_2}\)=0,1 mol

  V\(_{H_2}\)=0,1.22,4=2,24l

  b)n\(_{HCl}\)=0,2mol

  C\(_M\)ddHCl=0,2/0,2=1M

  bởi Lương Quốc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan