Xác định m và nồng độ mol / lít của các chất trong B

bởi Nguyễn Vân 29/04/2019

Bài 3 : Cho m gam bột kẽm vào 2 lít dung dịch AgNO3 0,2 M . Sau một thơi gian lấy thanh kẽm ra cân được 28,1 g bột kim loại A , còn lại dung dịch B . Lấy A cho vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 2,24 lít khí ( đktc ) . Xác đinh m và nồng độ mol / lít của các chất trong B . Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể .

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan