AMBIENT

Nồng độ % của dd h2so4 đã dùng là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Thủy 29/04/2019

cho m(g) hỗn hợp mg và cu vào vừa đủ 10(g) dd h2so4 đặc nóng sau phản ứng thu được 1,12 lít khí so2 ở đktc.nồng độ % của dd h2so4 đã dùng là?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{SO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  Pt: \(Mg+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}MgSO_4+SO_2+2H_2O\) (1)

  \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2+2H_2O\) (2)

  (1)(2) => \(n_{H_2SO_4}=2n_{SO_2}=2.0,05=0,1\left(mol\right)\)

  \(C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{0,1.98.100}{10}=98\%\)

  bởi Minh Nguyễn Minh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>