YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 16 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại giúp các em học sinh nắm bắt tính chất hoá học của kim loại nói chung. Tác dụng của kim loại với phi kim, với dd axít, với dd muối.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF