ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.28 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.28 trang 21 SBT Hóa học 9

Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCl có 15,68 lít hiđro bay ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie trong hợp kim.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.28

 
 

Phương trình hoá học của phản ứng :

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Gọi nAl = a mol

nMg = b mol

Theo phương trình hoá học trên và dữ liệu đề bài, ta có :

27a + 24b = 15

3a/2 + b = 0,7

Giải ra, ta có a = 0,2 (mol); b = 0,4 (mol)

%mAl = 0,2x27/15 x 100% = 36%

%mMg = 0,4 x 24/15 x 100% = 64%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.28 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên

  Cho 5.6 g sắt tác dụng vừa đủ với 150 g dung dịch HCl chưa rõ nồng độ.

  a. Tính thể tích H2 sinh ra ở đktc

  b. Tính nồng độ % HCl đã dùng

  c. Tính nồng độ % của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Aser Aser

  1 hỗn hợp gồm 2 kim loại : X và Y có tỉ số khối lượng mX : mY =1:1 . Trong 44,8g hỗn hợp đó biết ny-nx=0,05 mặt khác MX=MY+8 . Xác định X,Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  cho 15,72 g hỗn hợp A gồm Al ,Fe,Cu td htoàn vs 400ml dd CuSO4 1M thu đc dd B và hỗn hợp B gồm 2 kim loại . KOH td từ từ vs dd B cho đến khi thu đc lg ktủa lớn nhất . nung ktủa trong không khí đến khi khối lg ko đổi thu đc 18,2g hỗn hợp 2 oxit . cho D td htoàn vs dd AgNO3 thì thu đc lượng Ag lớn hơn khối lg D là 73,366 g . tính phần trăm klg mỗi chất trong A . cho hh A trên td vs dd H2SO4 đặc nóng . tính thể tích khi thoát ra ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  1, hỗn hợp A gồm CuO, AlCl3, CuCl2, Al2O3 bằng phương pháp hóa học hãy tách chất ra khỏi hôn hợp A mà ko lm thay đổi khối lượng hỗn hợp 

  2,Dùng phenolphtaleinlamf thuốc thử hãy nêu cách nhận biết các chất sau NaCl, NaHSO4,CaCl2,AlCl3,FeCl3,Na2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Cho 12,9g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ vs 400g H2SO4 loãng thu đc 2,24 lít khí ở đktc.

  a) Tính % khối lượng của mỗi chất ban đầu.

  b) Nồng độ % của dd H2SO4 đã dùng.

  c) Nồng độ % của muối sau phản ứng.

  Help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  đun nóng 4 , 6 gam Lưu huỳnh và kẽm sau phản ứng thu được các chất voi khối lượng  là ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  cho 1,37g Ba vào 200ml dd H2SO4 0,01M(d= 1,1 g/mol) được dd A, m gam kết tủa và V H2 (đktc). Tính m, V, C%ddA.

  Giúp mình với 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho 9,33g một kim loại A hóa trị III tác dụng vừa đủ với 5,6 lit khí clo (đktc) tạo ra muối A. Xác định kim loại A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Một hỗn hợp A gồm Ca và Mg có khối lượng 8,8g. Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong nước thì thu được 2,24 lít khí hidro (đktc).
  a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
  b) Nếu hòa tan hết cũng lượng hỗn hợp trên trong dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho một bản nhôm có khối lượng 70 gam vào dung dịch CuS04 sau một thời gian lấy bản nhôm ra cân có khối lượng 76,9 gam .Khối lượng đồng bám vào bản nhôm là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dd có nồng độ bao nhiêu?

   
   
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho hỗ hợp A gồm 3 kim loại X,Y,Z có tỉ lệ nguyên tử khối là 10:11:23, tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1:2:3. Khi cho 1 lượng kim loại X bằng lượng của nó có trong 24,582g hỗn hợp A tác dụng với dd HCl, thu đc 2,24 lít H2 ở đktc. XĐ kim loại X,Y,Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  1,cho 8,4 g Fe vào dung dịch HNO3 loãng . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 l NO đktc (sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A. Tính khối lượng Fe(NO3)3 trong A

  2,cho 0,1 mol FeO tác dụng vừa đủ với H2SO4 lõang thu được dung dịch X. cho từ từ khí clo dư vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối kim loại . tính m

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Nung 25.28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không khí tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Cho khí A hấp thụ và 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xảy ra. Tìm CTPT của FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1)cho a gam hh A gồm (Fe,Cu Ag,Al,Zn,Cr,Ni)td vs dd HNO3 dư,sau pu thu dc dd B(ko co muoi amoni)va hh khi c gom (x mol NO2,y mol NO,z mol N2O,t mol N2).cô cạn dd B thu dc b gam muối khan \.Mối liên hệ giữa a,b,x,y,z,t là 
  A.b=a+62(x+3y+8z+10t) B.b=a+62(x+3y+4z+5t) 
  C.b=a+62(x+y+z+t) D.b=a+62(x+y+2z+2t) 

  2)cho m gam hh Cu,Fe,Zn td vs dd HNO3 loãng dư thu dc dd X.Cô cạn X thu dc (m+62)g muối khan .Nung hh muối khan trênđến klg ko đổithu dc chất rắn có klg là: 
  A.(m+8) B.(m+16) C.(m+4) D.(m+31) 

  3)hòa tan 1.2g KL M vào dd HNO3 thu dc 0.01 mol khí ko màu,ko mùi ko duy trì sự cháy.Xác định M; A.Zn B.Cu C.Fe D.Mg 

  4)hòa tan 12.8g KL hóa trị II trog 1 lg vừa đủ dd HNO3 60.0%(d=1.365g/ml)thu dc 8.96 lít 1 khí duy nhất màu nâu đỏ.tên của KL và thể tích dd HNO3 đã pu là:
  A.Cu;61.5ml B.chì;65.1ml C.Hg;125.6ml D.Fe;82.3ml 

  5)cho m g hh X gồm Al,Cu vào dd HCl(dư),sau khi kết thúc pu sinh ra 3.36 lit khí (ở đktc).Nếu cho m g hh X trên vào 1 lg dư axit nitric (đặc,nguội),sau khi kết thúc pu sinh ra 6.72 lit khí NO2(sp khử duy nhất ,ở đktc).Giá trị m là: A.11.5 B.10.5 C.12.3 D.15.6 

  6)cho hh gồm 6.72g Mg và 0.8g MgO td hết vs lg dư dd HNO3.sau khi cac pu xay ra ht thu dc 0.896 lit 1 khí X(đktc)và dd Y.Làm bay hơi dd Y thu dc 46g muối khan.Khí X là: 
  A.N2O B.NO2 C,N2 D.NO 

  7)cho 3.6g Mg td hết vs dd HNO3 dư sinh ra 2.24 lít khí X(sp khử duuy nhất,ở đktc).Khí X là: 
  A.N2O B.NO2 C.N2 D.NO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  cho 6.48g hh Al và Mg tác dụng vừa đủ dd chứa 0.87 mol HNO3 chỉ thu được dd chứa 3 muối. làm bay hơi dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. m=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  các bạn giúp mình bài này nhé: dung dịch X tạo ra từ 2 muối với các ion:Al3+,Fe2+,SO42-,Cl-. chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. phần 1 đem tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thu được 6,46g kêt tủa. phần 2 đem tác dụng với dd NH3 dư, thu đươc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp 2,11g chất rắn. các phản ứng xảy ra hoàn toàn. khối lượng muối trong dd X có thể là:

  A.5,96g             B. 3,475g            C.17,5g               D. 8,75g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Từ Zn và các hợp chất của nó , voết 10 phương trình để chế ZnCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Cho 18.5g hỗn hợp  X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2.24l khí NO duy nhât (đktc), dd Y còn lại 1.46g kim loại .Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol của đ HNO3 la?
  ==>>>Mong anh chị chỉ cho ! 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm: Mg, Cu và Fe.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  hòa tan hoàn toàn 3,22 g hỗn hợp X gồm FE, MG, ZN bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hidro(đktc) và dd chứa m gam muối . giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Hòa tan 4g hỗn hợp gồm kim loại: sắt và M hóa trị II vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2. Nếu chỉ dùng 2,4g M cho vào dung dịch HCl thì không dùng hết 500ml dung dịch HCl 1M. Xác định tên kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Cho 37,8g kim loại M tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 36,96 lít khí (đkc). Hỗn hợp khí gồm So2 và H2S có khối lượng là 101,1g. Xác định tên kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Tìm X

  bởi Đào Thị Nhàn 18/06/2019

  Hòa tan hoàn toàn kim loại X hóa trị 2 bằng dung dịch H2SO4 12,25%. Thu được dung dịch muối 14.6%. Tìm X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1