Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 16 về Tính chất hóa học của kim loại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):