ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTPỨ kim loại tác dụng với dd AgNO3 tạo ra muối mới và kim loại mới

Cho các kim loại: Na,Ag,Mg

a) sắp xếp các kim loại theo mức độ hoá hx giảm dần.b) Viết PTPỨ kim loại tác dụng với dd AgNO3 tạo ra muối mới và kim loại mới.c) Từ Fe2O3 lm thế nào để điều chế đc Fe(OH)3?? (Chỉ viết PTPỨ)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Sorry mk hơi bận nên bạn tham khảo bài mẫu nha! Có j k hiểu thì liên lạc vs mk!Cho 7,22 gam hon hop X gom Fe va kim loai M co hoa tri khong doi. chia hon hop thanh hai phan bang nhau. Hoa tan het phan I trong dd HCl, giai phong 2,128 l H2. Hoa tan het phan II trong dung dich HNO3 thu duoc 1.792 l khi NO duy nhat.
  a) Xac dinh kim loai M va % khoi luong moi kim loai trong hon hop X.
  b) Cho 3.61 g X tac dung voi 100 ml dd A chua Cu(NO3)2 va AgNO3. Sau phan ung thu duoc dd B va 8,12 g chat ran C gom 3 kim loai. Cho chat ran C tac dung voi dd HCl du­, thu duoc 0,672 l H2. Cac the tich do o dktc, cac phan ung xay ra hoan toan. Tinh nong do mol cua Cu(NO3)2 va AgNO3 trong dd A.

  ( Nếu bạn đã làm được phần a thì ta sẽ tìm ra
  hhX có nFe= 0,05 mol; nAl= 0,03 mol )

  Vì sau khi X phản ứng thu 3 KL
  => hh B là 3KL là: Fe dư, Cu, Ag ( Al tan hết )
  ( Lý do: kim loại mạnh sẽ được ưu tiên phản ứng
  tạo ion khi đẩy kl yếu ra khỏi muối )

  hòa tan hh B trong Hcl
  => Chỉ có Fe phản ứng
  từ phương trình
  => nFedư=nH2=0,03 mol
  => m(Cu+ Ag) = 8,12-m Fedư= 6,44g
  => nFe(phản ứng) = 0,02
  nAl(phản ứng) = 0,03 mol

  Áp dụng ĐL bảo toàn e:
  Fe-> Fe(+2) + 2e
  0,02-------------0,04
  Al-> Al(+3) + 3e
  0,03------------0,09
  Ag(+) +1e-> Ag
  a----------a
  Cu(2+) + 2e-> Cu
  b-----------2b

  { 108a+ 64b= 6,44
  { a+ 2b= 0,04 + 0,09
  <=> a= 0,03; b=0,05
  =>
  CM(AgNO3) = 0,03/0,1 = 0,3M
  CM(Cu(NO3)2) = 0,05/0,1= 0,5 M

    bởi Phạm Quốc Trung 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1