Viết PTPỨ kim loại tác dụng với dd AgNO3 tạo ra muối mới và kim loại mới

bởi Nguyễn Trọng Nhân 28/04/2019

Cho các kim loại: Na,Ag,Mg

a) sắp xếp các kim loại theo mức độ hoá hx giảm dần.b) Viết PTPỨ kim loại tác dụng với dd AgNO3 tạo ra muối mới và kim loại mới.c) Từ Fe2O3 lm thế nào để điều chế đc Fe(OH)3?? (Chỉ viết PTPỨ)

Câu trả lời (1)

 • Sorry mk hơi bận nên bạn tham khảo bài mẫu nha! Có j k hiểu thì liên lạc vs mk!Cho 7,22 gam hon hop X gom Fe va kim loai M co hoa tri khong doi. chia hon hop thanh hai phan bang nhau. Hoa tan het phan I trong dd HCl, giai phong 2,128 l H2. Hoa tan het phan II trong dung dich HNO3 thu duoc 1.792 l khi NO duy nhat.
  a) Xac dinh kim loai M va % khoi luong moi kim loai trong hon hop X.
  b) Cho 3.61 g X tac dung voi 100 ml dd A chua Cu(NO3)2 va AgNO3. Sau phan ung thu duoc dd B va 8,12 g chat ran C gom 3 kim loai. Cho chat ran C tac dung voi dd HCl du­, thu duoc 0,672 l H2. Cac the tich do o dktc, cac phan ung xay ra hoan toan. Tinh nong do mol cua Cu(NO3)2 va AgNO3 trong dd A.

  ( Nếu bạn đã làm được phần a thì ta sẽ tìm ra
  hhX có nFe= 0,05 mol; nAl= 0,03 mol )

  Vì sau khi X phản ứng thu 3 KL
  => hh B là 3KL là: Fe dư, Cu, Ag ( Al tan hết )
  ( Lý do: kim loại mạnh sẽ được ưu tiên phản ứng
  tạo ion khi đẩy kl yếu ra khỏi muối )

  hòa tan hh B trong Hcl
  => Chỉ có Fe phản ứng
  từ phương trình
  => nFedư=nH2=0,03 mol
  => m(Cu+ Ag) = 8,12-m Fedư= 6,44g
  => nFe(phản ứng) = 0,02
  nAl(phản ứng) = 0,03 mol

  Áp dụng ĐL bảo toàn e:
  Fe-> Fe(+2) + 2e
  0,02-------------0,04
  Al-> Al(+3) + 3e
  0,03------------0,09
  Ag(+) +1e-> Ag
  a----------a
  Cu(2+) + 2e-> Cu
  b-----------2b

  { 108a+ 64b= 6,44
  { a+ 2b= 0,04 + 0,09
  <=> a= 0,03; b=0,05
  =>
  CM(AgNO3) = 0,03/0,1 = 0,3M
  CM(Cu(NO3)2) = 0,05/0,1= 0,5 M

  bởi Phạm Quốc Trung 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Bảo Trâm

  1. Nung nóng Cu trong không khí , sau một thời gian được chất rắn A . Hòa tan A trong axti H2SO4 loãng , đủ được dd X và chất rắn Y . Hòa tan Y trong H2SO4 đặc , nóng đủ thu được dd X và khí C . Cho khí C tác dụng với dd KOH dư được dd D . Cho axit HCl vào dd D thì thu được khí C . Xác định thành phần chất có trong A , B , C , D , X , Y . Viết phương trình phản ứng.

  2. Hỗn hợp A gồm Fe3O4 , Al2O3 , Fe , Al . Cho A tan trong dd NaOH dư được hỗn hợp chất rắn B , dd X và khí C . Cho chất rắn B tác dụng với axit H2SO4 đủ được dd D . Cho D tác dụng với dd BaCl2 được kết tủa M . Xác định thành phần chất có trong A , B , C . Viết PTHH xảy ra ( ghi rõ đk nếu có )

 • Huong Duong

  cho 1,2g Mg tác dụng với dung dịch HCl 18,25%

  a, tính thể tích khí thu được ở đktc

  b, tính nồng độ phần trăm Hcl cần dùng

  c tính nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng

 • Lê Tấn Thanh

  Cho 10,8 gam một kim loại có hóa trị 3 tác dụng với clo (dư) thì thu được 53,4 gam muối.Xác định kim loại mang ra phản ứng

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  giúp mình vs

  1/ cho 6 g oxit kim loại A có hóa trị ll tác dụng vừa đủ 300ml đ HCl 1M:

  a xác định tên kim loại A

  b tnhs khối lượng muối trong dd sau pư

  c tính CM của dd sau pư biết thể tích ko thay đổi

  2/ dẫn 11,2 lít (đktc) hon hop khi gom metan, etilen tác dung het vs dd brom dư luong brom dã tham gia phản ung la 32 gam . xác định thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí có trog hỗn hợp

 • Lê Trung Phuong

  1) Cho 13g kẽm tác dụng vừa đủ vs dd H2SO4 20%

  a) Lập PTHH.b) Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc).c) Tính khối lượng dd H2SO4 20% đã dùng.d) Tính nồng độ phần trăm của dd muối ZnSO4 thu được

 • Bi do

  Hòa tan 1 mẫu kim loại đồng vào dd H2SO4 đặc nóng dư. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc khối lượng dd thay đổi như thế nào?? trợ giúp cho tớ với nhé!!(Thank you!!)thanghoa

 • thanh duy

  hòa tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp gồm Al, Fe bằng dd HCl 14,6% thu được 4,48l khí H2(đktc)

  a. tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b. tính nồng độ % các muối có trong dd sau phản ứng

 • Tram Anh

  Hòa tan 26 gam bột Zn vào 1 lít dd chứa Fe2(SO4)3 0,1 M và CúO4 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B.

  a. Tính C% các chất tan trong dd A

  b. Hòa tan hết chất rắn B vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m

 • Nguyễn Vân

  Hòa tan 26 gam bột Zn vào 1 lít dd chứa Fe2(SO4)3 0,1 M và CuSO4 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B.

  a. Tính C% các chất tan trong dd A

  b. Hòa tan hết chất rắn B vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hòa tan 20g hỗn hợp gồm Mg MgO vào 200ml ddHCl vừa đủ, thấy thoát ra 11,2(l) khí đktc.

  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

  b) Tính nồng độ mol HCl đã dùng