YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho

a) nhôm vào dung dịch magie sunfat 

b) bạc vào dung dịch đồng clorua 

c) nhôm vào dung dịch kẽm nitrat

Viết các phương trình hoá học (nếu có) và giải thích

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.10

- Không có hiện tượng xảy ra:

Trường hợp a) vì Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Al.

Trường hợp b) vì Cu hoạt động hoá học mạnh hơn Ag.

- Có hiện tượng xảy ra: màu xám của kẽm bám lên màu trắng bạc của nhôm.

Trường hợp c) 2Al + 3Zn(NO3)→ 2Al(NO3)+ 3Zn.

Al hoạt động hoá học mạnh hơn kẽm.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Phong Vu

  ngâm bột Mg dư trong 200ml dd đồng (2) sunfat 1M. sau PU kết thúc lọc được chất rắn A và dd B

  a cho A tác dụng với dd HCl dư . tinh khoi luong chat ran con lai sau PU

  b Tính thể tích dd NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho 4.8g magie tác dụng hoàn toàn với dd HCL 7,3% sau phản ứng có một chất khí thoát ra.

  a. Viết PTHH

  b.Tính thể tích sinh ra ở dktc

  c. Tính khối lượng dd HCl 7.3% đã dùng

  d. Tính nồng độ phần trăm đ thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với a gam dd HCl nồng độ 7,3% thu được b gam dd A và V lít khí đo ở đktc

  a) tính a,b,V

  b) Tính nồng độ % của dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Câu 1:

  a) Hòa tan hỗn hợp 2 kim loại Ag và Fe bằng dd H2SO4 loãng dư, sau phản ứng còn 10,8g chất rắn và 2,24 l H2 ( ĐKTC). Tính khối lượng hỗn hợp 2 kim loại

  b) Nếu hòa tan H2 trên bằng H2S04 đặc nóng thì khối lượng H2SO4 cần bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 22,1 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn tác dụng với H2SO4 dư thu được 12,3 lít H2 ở đktc và dung dịch Muối B.

  a. Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết thể tích H sinh ra do Mg gấp 2 lần do Fe tạo ra.

  b. Đem cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam Muối khan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Cho 6,5g Zn vào bình đựng dd chứa 0,25mol HCl.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho 4.15 gam hỗn hợp Fe,Al tác dụng với 200 ml CuSO4 0.525M. Đến phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc kết tủa A gồm 2 kim loại có khối lượng là 7.84 g,dd nước lọc. Tìm số mol của kim loại trong hỗn hợp đầu và trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Bằng phương pháp hóa học phân biệt

  Mg Cu Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Hỗn hợp 2 oxit của hai kim loại kế tiếp nhau trong nhóm II của bảng hệ thống tuần hoàn. Cho 8,8 g hỗn hợp hai oxit trên tan hết trong dd HCl 2M vừa đủ, sau phản ứng thêm dư thấy tách ra 57,4 g kết tủa. Tìm 2 kim loại trên, 2 oxit tương ứng và khối lượng mỗi oxit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cần điều chế 33.6 g Fe bằng cách dùng khí hidro khử oxi sắt từ Fe3O4.

  a) Tính khối lượng Fe3O4 cần dùng

  b) Tính thể tích khí hidro đã dùng ở điều kiện tiêu chuẩn.

  c) Để có lượng khí hidro tham gia vào phản ứng trên người ta phải dùng HCl tác dụng với 23.8g hỗn hợp Zn và Al. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.

  Mọi người giúp em với ạ yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  cho 1 kim loại A tan hết trong axit H2SO4 tạo ra muối X và khí H2. khi cho kim loại tan hết trong HNO3 tạo muối Y và khí NO. nếu lấy cùng 1 lượng kim loại A thì tỷ lệ số mol NO và H2 bằng 1. cho biết tỷ lệ khối lượng phần tử của muối X và Y bằng 152: 242. hãy xác định kim loại A và x,y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho 1 lượng kém du tác dụng vs 100ml dung dịch HCL phần ứng kết thúc thủ đuợc 3.36l khi ở đktc . Việt phương trình hóa học.tinh khỏi lượng kém tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit axetic dư người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Hòa tan 1,92 gam kim loại R bằng dd H2SO4(đặc,nóng) vừa đủ thu được 0,672 lít SO2 (đktc). Cô cạn dd thu được 7,5 gam muối ngậm a phân tử nước, biết kim loại có hóa trị tối đa là III

  a) Xác định kim loại R

  b) Tìm CTHH của muối ngậm nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  lấy 35.76 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại hóa trị I , II cho vào nước d ư sau khi các kim loại hào tan hết thu dcd dd B và 10,752 l khí h2 để trung hòa 1/2 dd B người ta dùng dd C chưa HCL và H2SO4 TRONG đó nồng độ mol của H2SO4 gấp 2 lần nồng độ mol HCL . tính tổng khối lượng muối thu đc sau phản ứng trung hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Câu 1: Có 3 lọ chất rắn là Cu, Al, Ag. Làm thế nào để nhận biết chúng ?

  Câu 2: a) Chỉ dùng phenolphtalein hãy phân biệt bốn dung dịch: HNO3, HCl, Ca(OH)2, AgNO3.

  b) Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt bốn dung dịch: HNO3, HCl, Ca(OH)2, AgNO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Bài 2: Cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với 100ml dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho 8,8g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được1,792 lít khí SO2 (đktc) tính KL muối thu được ( áp dụng định luật bảo toàn electron ) giải dùm e với .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Bài tập cho 1 kim loại tác dụng với 2 muối

  1) Cho m(g) Mg vào 1 lít dung dịch gồm CuSO4 0,1M và FeSO4 0,1 M sau phản ứng lọc lấy dung dịch B. Thêm KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 10 gam chất rắn E. Tính m Mg đã dùng.

  2) Cho 12g Mg vào dung dịch chứa hai muối FeCl2 và CuCl2 có cùng nồng độ 2M, thể tích dung dịch 100ml. Sau đó lấy dung dịch D sau phản ứng cho tác dụng KOH dư. Tính kết tủa thu được

  Mấy bạn giải nhanh giùm mình mình cần gấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho 1,36 g hỗn hợp A gồm Fe, Mg vào 400ml dd CuSO4. Sau khi phản ứng xong thu đc 1,84g chất rắn B gồm 2 kloai và dd C. Thêm NaOH dư vào dd C thu đc kết tủa D, lọc và nung D trong không khí tới m không đổi thu đc 1,2g chất rắn E. Tính

  a) % m các chất trong A

  b) Tính nồng độ mol/l của dd CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Các bạn cho mik hỏi, Ca và Ba có phải là kl kiềm không.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Hòa tan hoàn toàn 200g hh A gồm CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 350g dd HCl 7,3% . Tính thành phần % các chất có trong hh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Hòa tan hoàn toàn 13g Zn vào 200ml dung dịch HCl ( D= 1,2g/ml)

  a. Viết PTHH

  b. Tính VH2 thu được ( ĐKTC)

  c. Tính C% muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?

  Bạn nào giỏi Hóa lớp 9 giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ..!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  3 vụn kim loại có màu tương tự nhau đựng trong 3 lọ riêng biệt , đã mất nhãn là :AG,AL,FE, chỉ dùng dd NAOH, và dd HCL, hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí này , chỉ cần viết mmootj phương trình hóa học mà em biết. mấy anh chị giúp e vs ạ em đang cần gấp. cám ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  cho 8,3g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tác dụng hết với dd H2SO4 4,9% thu đc 5,6l khí H2 ở đktc

  a, tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b, tính thành phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp

  c,tính khối lượng dd H2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cho 12 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại nhôm và bạc phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 7,35% (axit loãng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít khí (đktc).

  a, Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng. Biết khối lượng riêng của dung dịch axit là 1,025 g/ml

  Ai đó giúp mik với mik xin cảm ơn rất nhiều !!! <3 <3 banhqua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 3,9 gam kim loại kiềm (R) vào bình đựng 20 gam H2O (Lấy dư). Sau phản ứng, thấy bình đựng tăng lên 3,8gam

  a)Tên R?

  b) Tính C% dung dịch thu được?

  c) Biết dd thu được có d=1,12g/cm3.Tính CM của dung dịch thu được

  Chỉ mình với, cảm ơn nhiều ạ <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Cho 0,405 gam kim loại M dạng bột ( có hóa trị III trong hợp chất ) vào 150 ml dung dịch chứa đồng thời AgNO3 0,2M và Cu (NO3)2 0,1M . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,72 gam chất rắn và dung dịch X .

  a, Xác định kim loại M

  b, Cho V ml dung dịch chứa đồng thời Ba (OH)2 2M ; NaOH 1M vào dung dịch X thu được lượng kết tủa lớn nhất . Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  cho 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng xong, thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí(đktc)

  a. viết PTHH

  b. xác định thành phần % của mỗi kim loại có trong hộn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  cho 2.3 g 1 kim loại hóa trị 1 td với nước sinh ra 1.12 l khí H2(dktc).kim loại đó là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Để hòa tan hoàn toàn 23,65g hỗn hợp 3 kim loại Al, Zn, Fe thì phải cần V ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đkc). Tính V và khối lượng của muối khan thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Hỗn hợp chất rắn X gồm kim loại hóa trị I và ocid của nó . Cho 23,2 gam X + H2O dư => 32 gam BaZo Y và 2,24l khí (đktc)

  ​a. Tìm cthh của X

  ​b. Hòa tan 6 gam Y vào H2O được dùng dịch A . Dẫn từ từ 4,48l CO2 (đktc) vào A thì thu được m muối = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Ngâm bột kẽm trong 80g dd CuSO4 30%.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dd và 16,1g hỗn hợp kim loại (A)

  a) tính khối lượng Zn đã phản ứng và nồng độ % chất tan trong dd thu được

  b) cho 16,1g hh A tác dụng vs dd HCL dư thu được V lít khí thoát ra ở ĐKTC.Tính V

  GIẢI GIÙM MÌNH NHA, ĐÂY LÀ ĐỀ THI HỌC KÌ Ở TỈNH MÌNH ĐÓ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF