ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho

a) nhôm vào dung dịch magie sunfat 

b) bạc vào dung dịch đồng clorua 

c) nhôm vào dung dịch kẽm nitrat

Viết các phương trình hoá học (nếu có) và giải thích

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.10

 
 

- Không có hiện tượng xảy ra:

Trường hợp a) vì Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Al.

Trường hợp b) vì Cu hoạt động hoá học mạnh hơn Ag.

- Có hiện tượng xảy ra: màu xám của kẽm bám lên màu trắng bạc của nhôm.

Trường hợp c) 2Al + 3Zn(NO3)→ 2Al(NO3)+ 3Zn.

Al hoạt động hoá học mạnh hơn kẽm.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 19 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên

  Ngậm 1 vật bằng đồng có m=15g trong 340g dd AgNo3 6% .Sau 1 tg lấy vật ra thấy m của AgNo3 trong dd giảm 25%

  Tính m của vật sau phản ứng

  Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Hải

  Hòa tan hoàn toàn 1 kim loại hóa trị 3 trong 100ml dung dịch h2so4 (1M) , để trung hòa lượng axit dư phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH (1M). nếu lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dichjn NH3 thì thu dc kết tủa, rửa sạch, sấy khô đến khối lượng không đổi cân nặng 2,89 gam. xác định tên kim loại.

  ai giúp với đi chân thành cảm ơnyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho 4,4g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCL( dư) thu được 2,24l khí (đktc)

  a. viết PTHH

  b. tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  c. phải dùng bao nhiêu ml dd HCL 2M đủ để hòa tan 4,4g hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung trong oxy thu được 2.84 gam hỗn hợp oxit.Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  bài 1:đốt cháy M gam hỗn hợp gồm Na ,Mg .thu được 20,4g oxit .hòa tan hỗn hợp vào nước đến phản ứng hoàn toàn còn 8g chất tan và thu được 200ml dung dịch

  a) viết PTHH

  b) tính nồng độ mol/l dung dịch thu được

  mọi người giúp @Lê Thị Mai Phương vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Ngâm 21.6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dd H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu dc 3 g chất rắn không tan và 6.72l khí ở đktc. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1/Hòa tan hoàn toàn 2.8g kim loại A có hóa trị 2 bằng hỗn hợp gồm 80 ml dd H2SO4 0.5M và 200 ml dd HCL 0.2M và dd thu được có tính axit .Để trung hòa axit dư cần 100 ml dd NaOH 0.2M .Xá định A

  2/Chia 41.6g hỗn hợp Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau

  P1 :Tác dụng với dd H2SO4 loãng ,dư thu được 4.48 lít H2 (đktc)

  P2: Tác dụng dd H2SO4 98% vừa đủ thu được V lít SO2 và dd A.

  a,Tính V ở đktc

  b,Tính C% của dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1/ cho hỗn hợp gồm các kim loại Ag ; Al và Zn . bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng kim loại Ag

  2/ cho 21,4g hỗn hợp A gồm Fe và \(Al_{2_{ }}O_3\) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch B và thoát ra 4,48 lít khí (đktc)

  a/ viết PTHH xảy ra , tính V?

  b/ cho 500ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch B, thu được m gam kết tủa . tính m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 15g dd có chứa 0,12 mol AgNO3. sau 1 thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dd giảm 25% . tính khối lượng của vật sau pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho 6,4g hỗn hợp (Mg vs Ca) tác dụng với dung dịch H2SO4 dư sinh ra 4,48l khí H2 ở dktc.

  A)tính %khối lượng của mỗi kim loại trong hh đầu.

  B)tính khối lượng muối thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.

  a) Viết các phương trình hoá học.

  b) Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam ? Biết rằng trong cả 2 phản ứng trên, khối lượng kẽm bị hoà tan bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  hòa tan Xgam kim loại M trong Ygam dd HCl 7,3% ( lượng axit vừa đủ) . thu được dd A có nồng độ 12,05% . xác định tên kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 1 kim loại M hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17,33 % sau phản ứng thu được muối có nồng độ là 25,5% . Xac định khối lượng M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Nung nóng hỗn hợp A gồm Al và Fe304( khôg có không khí)

  Hỗn hợp thu dc sau pư tác dụng dd KOH dc 6,72l đktc

  Nếu sản phẩm tác dụng với HCl dư dc 26,88l h2 đktc. Tìm khối lượng mỗi chất trong A

  Help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Giúp mình với

  Cho 3,45 gam Na vào 200 gam dung dịch MgSO\(_4\) 6% thì thu được kết tủa A. Nung chất A trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hòa tan cùng 1 lượng kim loại M vào dd H2SO4 loãng và HNO3 loãng thu được 2 khí H2 và NO có cùng thể tích ở cùng đk. Biết rằng khối lượng kim loại muối hiđrat = 159.21% khối lượng muối Sunfat. Xác định M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Ngâm 1 lá Zn nặng 50 g vào 63.5 g dung dịch FeCl2 40%. Sau 1 thời gian lấy lá Zn ra rửa sạch làm khô và cân thất khối lượng của thanh Zn nặng 49.1 g. Tính khối lượng của Zn đã tan (coi Zn tan và Fe sinh ra bám hết vào lá Zn) và tính C% của từng chất tan có trong dung dịch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho 21g hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 196g dd axit sunfuric,người ta thu được 4,48 lít khí hidro (ở đktc)

  a)viết PTHH của phản ứng

  b)Tính khối lượng các chát có trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ phần trăm dd axit sunfuric cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Một hỗn hợp chứa 3 kim loại Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp vào 1 dd B chỉ chứa 1 chất tan cho đến khi phản ứng xong thấy Fe Cu tan hết, khối lượng Ag tăng lên. Hỏi B chứa chất gì? Viết PTHH xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  1/ Cho 4,6g kim loại R vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hìa 1/10 dung dịch Y cần 230 ml dung dịch HCl 0,1M. Vậy kim loại R là ?

  2/ Để oxi hóa hoàn toàn 1 kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Vậy R là ?

  3/ Oxi hóa hoàn toàn m(g) kim loại R thu được 6g oxit. Hòa tan oxit đó trong dung dịch HCl dư thu được 10,125 g muối. Vậy R là ?

  4/ Kim loại M có hóa trị không đổi tác dụng với khí Cl2 thu được muối kim loại trong đó kim loại M chiếm 47,4% về khối lượng muối. Kim loại M là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Tại sao kẽm lại tác dụng được với dung dịch kiềm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  cho những chất sau ; cuo, cu, mgo, h2o, so2, fecl3 hãy điền vào chỗ trống

  A; hcl+...... -----> cucl+........

  B; h2so4 đặc nóng+cu ---> cuso4 + h2o

  C; mg(oh) ---->..........+h2o

  D; hcl+fe2o3---->.........+.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Dẫn 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO,H2 vừa đủ qua bột đồng (II) oxit nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng đồng thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu
  Thả 1 thanh Chì vào 100ml dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M sau phản ứng lấy thanh Chì ra khỏi dung dịch, làm khô thì khối lượng thanh chì bằng bao nhiu ???
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1