YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.25 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.25 trang 21 SBT Hóa học 9

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.25

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cu + H2SO→ Không phản ứng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

mFe = 0,1 x 56 = 5,6g. Khối lượng Cu không hòa tan là

m = 10 - 5,6 = 4,4g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.25 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF