AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng

bởi Huong Duong 28/04/2019

cho 1,2g Mg tác dụng với dung dịch HCl 18,25%

a, tính thể tích khí thu được ở đktc

b, tính nồng độ phần trăm Hcl cần dùng

c tính nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

  nMg=0,05(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nH2=nMg=nMgCl2=0,05(mol)

  nHCl=2nMg=0,1(mol)

  VH2=22,4.0,05=1,12(lít)

  mMgCl2=95.0,05=4,75(g)

  mHCl=36,5.0,1=3,65(g)

  mdd HCl=3,65:18,25%=20(g)

  mdd sau PƯ=20+1,2-0,05.2=21,1(g)

  C% dd MgCl2=\(\dfrac{4,75}{21,1}.100\%=22,5\%\)

  bởi Lê Nguyễn Thu Ngân 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>