AMBIENT

Tính nồng độ mol HCl đã dùng

bởi Nguyễn Lệ Diễm 28/04/2019

Hòa tan 20g hỗn hợp gồm Mg MgO vào 200ml ddHCl vừa đủ, thấy thoát ra 11,2(l) khí đktc.

a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Tính nồng độ mol HCl đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2 HCl ➞ MgCl2 +H2

  0.5.........1...........0.5........0.5...........(mol)

  MgO + 2 HCl ➞ MgCl2 +H2O

  0.2..........0.4...........0.2.........0.2...........(mol)

  nH211.2/22.4=0.5(mol)

  mMg= 0.5*24=12(g)

  mMgO=20-12=8(g)

  b)nMgO=8/40=0.2(mol)

  CM (HCl)=(1+0.4)/0.2=7(M)

  bởi Tạ Tú Hoàng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>