Tính nồng độ % các muối có trong dd sau phản ứng

bởi thanh duy 28/04/2019

hòa tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp gồm Al, Fe bằng dd HCl 14,6% thu được 4,48l khí H2(đktc)

a. tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

b. tính nồng độ % các muối có trong dd sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • PTHH :

  \(Al+3HCl\rightarrow AlCl_3+1,5H_2\uparrow\)

  x 3x

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

  x 2x

  Gọi số mol của Al là x => \(m_{Al}=27x\)

  Gọi số mol của Fe là y => \(m_{Fe}=56y\)

  Ta thấy cứ 1 mol HCl lại tạo ra 0,5 H2

  Mà : \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có HPT : \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=5,5\\3x+2y=0,4\end{matrix}\right.\)

  Giải HPT ta được : \(x=0,1\left(mol\right),y=0,2\left(mol\right)\)

  Ta có : \(m_{Al}=2,7\left(g\right)\)

  \(m_{Fe}=11,2\left(g\right)\)

  a ) \(\%Al=\dfrac{2,7}{11,2+2,7}.100\%\approx19,4\%\)

  \(\Rightarrow\%Fe=100\%-19,4\%=80,6\%.\)

  b ) Ta có : \(m_{HCl}=14,6\left(g\right)\)

  Ta có : \(m_{dd\left(HCl\right)}=\dfrac{m_{HCl}}{C\%}=\dfrac{14,6}{\dfrac{14,6}{100}}=100\left(ml\right)\)

  m\(m_{H_2}=0,4.2=0,8\)

  \(m_{dd\left(sau\right)}=100+11,2+2,7-0,8=113,1\left(ml\right)\)

  \(m_{AlCl_3}=0,1.133,5=13,35\left(g\right)\)

  \(m_{FeCl_2}=0,2.127=25,4\left(g\right)\)

  \(C\%=\dfrac{25,4+13,35}{113,1}.100\%\approx34,26\%.\)

  bởi Trần An 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan