Tính khối lượng Zn đã phản ứng

bởi Aser Aser 28/04/2019

Hòa tan Zn vào 100ml dung dịch CH​3COOH 2M thu được 1,68lít H2 (đktc)

a, Tính khối lượng Zn đã phản ứng

b, Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • PT 2CH3COOH+Zn\(\rightarrow\)(CH3COO)2Zn+H2

  nH2=1,68:22,4=0,075 mol

  nCH3COOH=0,1*2=0,2 mol

  theo pt nCH3COOH dư

  theo pt nZn=nH2=0,075 mol suy ra mZn=0,075*65=4,875 g

  suy ra CM dd sau pứ=0,075:0,10,75 m

  bởi Phương Lan 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan