ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.8 trang 19 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.8 trang 19 SBT Hóa học 9

Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat. Phản ứng xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6 gam.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng đồng đã phản ứng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.8

 
 

Khối lượng kim loại tăng: 13,6 - 6 = 7,6 (gam)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Gọi nCu = x mol

nAg = 2x mol

Có: 2x x 108 - 64x = 7,6

→ x = 0,05 → mCu = 0,05 x 64 = 3,2g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.8 trang 19 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  cho 28,4g hỗn hợp nhôm oxit và đồng oxit tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch HCL 2M. A) viết phương trình hóa học B) tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp C) tính khối lượng mỗi muối sinh ra D) tính Nồng Độ mol dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn

  cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch muối của khối lượng R (hóa trị 2) thu được 10,9 g ba zơ không tan.Tìm R

  mọi người ơi giúp em với ạ !!!!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 (l) H2. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được tác dụng hết với HCl thì thể tích của H2 là bao nhiêu?

  Cho m1 gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH nồng đọ a%. Cho m2 gam Na2O tác dụng với p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa m1,m2 và p.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Bài1: Cho 14g hỗn hợp Al,Cu,Fe tác dụng hết dung dịch HCl 2M.Sinh ra 3g chất rắn và 8,96 lít H2 (đktc)

  a,viết phương trình

  b,Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

  c,Tính %m mỗi kloại .

  M.N LÀM GIÚP MÌNH NHA☺

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  cho 7g hỗn hợp gồm Mg và Na tác dụng với hết HCl dư. Dung dịch thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4g oxit

  a) Tính khối lượng từng kim loại ban đầu

  b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Hòa tan 1 kim loại hóa trị (II) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch dịch Muối có nồng độ 27,94 %

  a) Tìm kim loại hóa trị ( II )

  b) Đốt 11,2 g kim loại trên trong Oxi dư. Tính khối lượng Oxi tạo thành sau phản ứng và thể tích Oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1.Khử hoàn toàn 0,8g oxit kim loại X cần dùng 336 ml khí H2(đktc).Cho lượng kim loại thu được phản ứng với dd axit HCl lấy dư thu được 224 ml khí H2(đktc).Xác định công thức của kim loại X

  2.Cho các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, BaCl2.Có thể dùng các cách sau để nhận ra từng dd:

  a)Một kim loại b)Một muối c)Không dùng thêm thuốc thử

  3.Có 4 dd bị mất nhãn:H2SO4, NaOH, MgCl2, NaNO3.Chỉ dùng thêm dd phenolphtalein, hãy nhận biết mỗi dd(viết PTHH nếu có)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  dùng phương pháp hóa học nhân biết ác kim loại sau

  Cu,Fe,Al

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  cho 1,44g Mg tác dụng vừa đủ với 120ml dd HCl (D= 1,098 g/ml)

  a, tính thể tích H2 thu được ở đktc

  b, tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng

  c, tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Cho 1 hh X gồm Al,Mg,Cu, có khối lượng là 5g khi hòa tan trong dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 dm3 khí (đktc) và thu được dd Y và chất rắn Z. Lọc và nung chất rắn Z trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 1,375g. Tính khối lượng mỗi kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho 12,1(g) hh 2 KL A,B có hóa trị ko đổi t/d vs dd HCL tạo ra 0,2 mol H2. Hai KL đó là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  cho al ,fe tac dung voi 3 mol hcl tao ra 22,4 l khi h2 va 55,5 g muoi clorua . tinh khoi luong 2 kim loai ban dau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Cho 11,1 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Nhôm và Sắt tác dụng hết với dung dịch Axit clohidric sau phản ứng thu được 6,72 lit khí Hidro (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

  b) Lượng khí Hidro ở trên khử vừa đủ 17,4 gam Oxit của kim loại M. Xác định CTHH Oxit của kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Phân biệt các chất rắn sau bằng PPHH:

  a, Fe, Ag, Al

  b,CaO, P2O5

  c,CaCO3, Na2CO3,NaOH,NaNO3

  Phân biệt các chất khí sau bằng PPHH: CO2,HCl,Cl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 10,4g hỗn hợp Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4(L) 9,8% thu được 2,24 lít H2(đkc) và 300ml dung dịch A

  a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tìm a , tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch A và khối lượng riêng dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Có 4 lọ đựng riêng biệt gồm Mg, Ag, Ba, Fe. Nếu chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có nhận biết được không? Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Cho mình hỏi bài này : Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dd Al2(SO4)3 1,71%. Phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. Tính m? (Các bạn giải dễ hiểu giúp mình một chút)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  cho 20,1 g hỗn hợp gồm Mg,Zn,Fe phản ứng vừa đủ với Vl dung dịch H2SO4 (loãng) 0,5M thu được dung dịch X và 8,96l H2 (đktc).

  a, Tính V dung dịch H2SO4 phản ứng.

  b, Khô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu g hỗn hợp muối .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho 14,4g hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1 và dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch X và m g chất rắn không tan . Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  cho 45,625g hỗn hợp 2 muối co3 của 2 kim loại hóa trị II vào 400ml dung dịch h2so4 loãng, được dung dịch A và chất rắn B đồng thời giải phóng 4,48l co2. cô cạn dung dịch A được 12g muối khan. nung B đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C có khối lượng nhỏ hơn B 7,7g.

  1/ tính CM của dung dịch h2so4

  2/ tính klượng (B), (C)

  3/ xác định 2 kim loại biết M của 2 kim loại hơn kém nhau 113dvc. muối cacbonat của kl có khối lượng nguyên tử nhỏ hơn có số mol gấp 2 lần số mol của muối cacbonat của kim loại có khối lượng nguyên tử lớn hơn.

  4/xác định thành phần của A B C theo số mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho 9,33gam một kim loại A hóa trị (III) tác dụng vừa đủ với 5,6lit khí clo (đktc) tạo ra muối A. Hòa tan muối A vào 510ml dung dịch axit thu được một kết tủa và một dung dịch B.

  a)Xác định kim loại A

  b) Tính nồng độ M của dung dịch NAOH

  c) Tính khối lượng muối trong dung dịch B ; tính nồng độ % của dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  cho 9,2g hh 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư sinh ra1,12l khí ở dktc

  Tính % khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Ngâm 1 lá đồng trong 20 ml đ AgNO3. Sau phản ứng đồng tăng 1,52 g. Tính \(C_{M_{AgNO_3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0,03375 GAM MỘT KIM LOẠI M (CHƯA BIẾT HÓA TRỊ ) TRONG BÌNH CHỨA KHÍ CLO DƯ THU ĐƯỢC 0,166875GAM MUỐI CLORUA . XÁC ĐỊNH KIM LOẠI M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1