ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9

Một hỗn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCl, hãy nêu hai phương pháp (dùng sơ đồ) điều chế Cu nguyên chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.24

 
 

(CuO, FeO) H2, to → (Cu,Fe) HCl→ Cu + FeCl2 + HCl dư lọc → Cu

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bo bo

  Cho 3,6g hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm A tác dụng vừa hết với nước cho 2,24 lít H2 ở 0,5 atm và 0oC
  a) Khối lượng nguyên tử A lớn hơn hay nhỏ hơn kali
  b) Bik số mol kim loại trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim loại vậy A là ngto nào
  c) Xđ klg từng chất trong hỗn hợp ban đầu và hỗn hợp sản phẩm
  Mong mb giải dễ hiểu dùm mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hảo

  Hòa tan hết 7,68g hỗn hợp FeO,Fe2O3,Fe3O4 cần vừa đủ 260ml dd HCl 1M. Dung dịch thu được cho tác dụng với dd NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  cho em hỏi

  Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào ddCu(NO3)2, lá kia cho vào dd Pb(NO3)2. Sau cùng một thời gian phản ứng khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0.05 gam khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam ? Biết rằng trong cả 2 phản ứng khối lượng kẽm bị hòa tan như nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Để hòa tan 8g oxit FexOy cần 104,28ml dung dịch HCl 10% (d=1,05g/ml)

  a/ Xác định công thức của oxit sắt.

  b/ Cho khí CO (đktc) đi qua ống sứ đựng oxit sắt (FexOy tìm được ở a) đốt nóng. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành kim loại. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A đi ra khỏi ống sứ có tỉ khối so với H2 bằng 17. Tính % thể tích các khí có trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Một thanh kim loại M (hóa trị II) được nhúng vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân lại, khối lượng thanh tăng 1,6g, nồng độ CuSO4 giảm còn bằng 0,3M. Xác định tên kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hòa tan vừa hết kim loại R vào dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 11,22%. Xác định R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Hòa tan 5,72g Na2CO3.xH2O trong 44,28g H2O ta được dung dịch có nồng độ 4,24%. Xác định công thức hiđrat.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Xác định kim loại R

  bởi Bo Bo 14/06/2019

  Cho 1 lg kim loại \(R\) có khttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.lg 11,2 g vào dd \(HCl\) dư thì thu đc 4,48 l khí \(H_2\). Xđ kim loại \(R\)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  hòa tan 4.8 gam kim loại mg vào 200g hcl 20% thu đc v lít khí đkc

  a, tính V

  b, C% các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Cho 23,6g hỗn hợp gồm Mg,Fe,Cu tác dụng vừa hết với 91,25g dung dịch HCL 20
  % thu được dung dịch A và 12,8g chất ko tan . Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Cho 1,7 gam hỗn hợp Zn và X(kim loại nhóm IIA) tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2(đktc).Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dd HCl thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít(đktc). Hãy xác định kim loại X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO trong 653.7 gam dd HCl"(vừa đủ). sau phản ứng thu đc 3.36 lít ở đktc

  a) viết PTHH

  b)tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng?

  mí bạn giúp mik tính bứ nha tks trc nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  cho 15,6g Zn vào dd H2SO4 loãng chứa 39,2g H2SO4

  tính thể tích H2 hu dc ở đktc biết thể tích H2 bị hao hụt 5%

  bài2: tính số gam Na cần thiết để hản ứng với 500 gam H2o tạo thành dd NaOH 20%

  bài3:cho 98g axit H2SO4 20% tác dụng với 400gam dd BaCl2 5,2%

  a) tính khối lg chất kết tủa

  b) tính nồng độ phần trăm các chất trong dd sau khi tách bỏ kết tủa

  giúp với khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho biết A là KL thông dụng có 2 hóa tị thường gặp là (II) và (III) khá bền. Viết các PTPU thực hiện chuyển hóa sau :

  A --> B ----> C ↓ ---> D -----> A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hòa tan 7,5 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg trong 425 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và khí Z

  a/ CM dung dịch Y vẫn có axit dư

  b/ Dẫn khí sinh ra qua ống nghiệm đựng m(g) CuO nung nóng thì thấy khối lượng chất rắn thu được là (m-5,6) gam. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam kim loại M ( hoá trị n ) trong khí Cl2 dư , thu được 4,75 gam muối clorua.

  a, Viết PTHH , xác định kim loại M.

  b, Cần lấy bao nhiêu gam KMnO4 tác dụng với dd HCl đặc ,dư để điều chế được lượng Cl2 vừa đủ cho phản ứng trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg.

  Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc).

  Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H2 (đktc).


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Hòa tan 1 lượng vừa đủ M2O3 vào dung dịch HCl 15% thu được dung dịch MCl3 20,3125%.Xác định M?
  Giúp e với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Cho 3,82 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào cốc đựng 850 ml dung dịch CuSO4 0,1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Lọc lấy chất rắn Z nung nóng trong oxi dư, ở nhiệt độ caom phản ứng xong thu được 6,8 gam chất rắn. Đem 1/2 lượng dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc rửa kết tủa rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu đc 2,2 gam chất rắn. Viết các PTHH, tính khối lượng mỗi kim loại trong X. Biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn.

  ~~~~~~~Help me~~~~~~~~~~~~

  Góc học tập của ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜTuấn ๖ۣۜĐăng | Học trực tuyến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Tìm X và Y

  bởi Naru to 14/06/2019

  để hòa tan 7,8g kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 2,688l khí H2. Mặt khác để hòa tan 3.2g oxit kim loại Y cần V/2 ml HCl ở trên. tìm X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Ống chứa 4,72g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 được đốt nóng rồi cho dòng H2 đi qua đến dư. Sau phản ứng trong ống còn lại 3,92g Fe. Nếu cho 4,72g hỗn hợp ban đầu vào dung dịch CuSO4 và lắc kỹ để phán ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96g. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Hỗn hợp B gồm 0,306g Al; 2,376g Ag và 3,726g Pb. Cho hỗn hợp B vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,046g chất rắn D. Tính % về khối lượng của các chất trong chất rắn D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  huhu

  1 thanh kim loại M có hóa trị 2 dc nhúng vào 1 lít dd CuSO4 0,5 M.Sau 1 thời gian lấy M ra thấy khối lượng thanh kim loại tăng 1,6 lần . nồng độ dd CuSO4 giảm còn 0,3M.

  a) xác định M

  b) lấy thanh M có khối lượng ban đầu là 8,4 g nhúng vào hỗn hợp dd chứa AgNO3 0,2M & CuSO4 0,1M .Hỏi thanh M có tan hết ko.tính khối lượng chất rắn A thu đc sau pư & nồng độ mol của các muối trong dd B.biết V=1 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho hiđro tác dụng với 8,1 g kẽm oxit ở nhiệt độ cao

  a, Viết phương trình phản ứng

  b, tính số mol của hiđro ở đktc sau đó điều chế lượng kẽm nói trên

  c, Nếu dùng toàn bộ hiđro ở trên để khử 12 g CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư, dư bao nhieu gam?

  các bạn giúp mình ngay nhé mình đag cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1