YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9

Một hỗn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCl, hãy nêu hai phương pháp (dùng sơ đồ) điều chế Cu nguyên chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.24

(CuO, FeO) H2, to → (Cu,Fe) HCl→ Cu + FeCl2 + HCl dư lọc → Cu

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.24 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  Ba chất bột kim loại có màu trắng bạc dùng trong 3 lọ riêng biệt : sắt, nhôm, bạc . Hãy dựa vào tính chất hoá học để phân biệt chúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Có các dung dịch sau: HCl,H2SO4,Na2SO4 bị mất nhãn. Có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau: quỳ tím , dung dịch BaCl2 , Mg, Cu. Em hãy nêu cách nhận biết và viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  8/ Cho 8,8g hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCl dư,Sau phản ứng thu được 4.,48 lít khí (đktc)

  a) Viết các PTHH

  b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

  c) Tính khối lượng muối thu được

  d) phải dùng bao nhieu ml dung dịch HCl 2M đủ để hòa tan 8,8g hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  cho 11.2 gam hỗn hợp cu và kim loại m (có giá trị không đổi) tác dụng hết với HCL dư thì thu được 3,136 lít khí (đktc) cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng dư, thu được 5,88 lít khí SO2 (đktch sản phẩm khử duy nhất ) xác định kim loại m và tính phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho 12g hỗn hợp Cu và Fe vào 400ml dd HCl 1M. Sau phản ứng thu được 6,4g chất rắn, dd A và V lít khí (đktc).

  a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.

  b. Lấy 360ml dd KOH 1M cho vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tính a,b , mC

  bởi Mai Trang 05/06/2019

  Bài 87: Cho 4,8g Mg vào 200ml dd hh HCl aM và CuCl2 bM thấy thoát ra 0,896 lít khí đktc, dd B, chất rắn C. Cho B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa, lọc kết tủa nung trong không khí đến m k đổi thu 3,36g chất rắn. Tính a,b , mC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Để phản ứng hết với 3,6 g kim loại R (có hóa trị ko đổi) cần dùng 1,68l khí o2 sau pứ thu đc ocid X. Tính kl ocid X tạo thành spứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  1. Cho 12,6g hỗn hợp gồm: Al và Mg vào dung dịch HCl dư tháy có 13,44 l khí H2 \(\uparrow\). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi KL

  2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch HCl, H2SO4 và NaOH đựng trong 3 lọ mất nhãn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Chia hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu thành 2 phần.

  - Phần thứ 1: ngâm trong dd HCl vừa đủ.

  - Phần thứ hai: ngâm trong dd NaOH dư.

  a) Kim loại nào không tan trong mỗi phần.

  b) Những chất nào có trong dd của mỗi phần.

  Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  những phương trình điều chế Mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20%(lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Tìm kim loại M

  bởi Hoàng My 09/06/2019

  Một nguyên tố kim loại M có hoá trị III trong hợp chất muối sunfat. Biết rằng 34.2g muối sunfat cùa kim loại M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo ra được 15.6g kết tủa. Tìm kim loại M

  Cho mình hỏi kết tủa đó là gì vậy ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  cho 10 gam hỗn hợp 2 kim loại dạng bột Fe và Cu tác dụng với 200 ml dd H2SO4 1,5M thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) dd B và m gam chất rắn không tan.

  a. Viết PTHH

  b. tính thành phần % khối luọng kim loại.

  c.Tính nồng độ mol của cac chất sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  1) Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Mg,Al và Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 thấy khối lượng chất rắn tăng 64 gam. Nếu cho 11,6 gam X tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ?

  2) Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 10,7 gam X tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là ?

  3) Hoà tan hoàn toàn 15,8 gam hỗn hợp X gồm Mg,Fe,Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 15,8 gam X tác dụng hết với dung dịch CuCl2 thì thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Tìm m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho mg dư vào 100ml dung dịch HCL sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,721 khí (đkct)

  a, Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Câu 1
  Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm:
  a) Na +O2 -->
  b) K + O2 -->
  c) H2 + O2 -->
  d) Ag + O2 -->
  e) Ca + O2 -->
  f) Mg + O2 -->
  g) Pt + O2 -->
  h) Ba +O2 -->
  i) Zn + O2 -->
  k) Al + O2 -->
  l) Si + O2 -->
  m) Cu +O2 -->
  n) P + O2 -->
  o) Fe + O2 -->
  p) C + O2 -->
  q) N2 + O2 -->

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Mình gửi câu này rồi nhưng ko thấy ai trả lời giúp nên mình gửi lại lần nữa mong mn giúp:

  Bài 1:Cho m gam bột Mg vào dd chứa 0,1mol AgNO3 và 0,25mol Cu(NO)3, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dd X chứa 2 muối. Lọc tách kết tủa rồi thêm 8,4 gam bột Fe vào X, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Bài 1: Để hòa tan hoàn toàn 5,4g kim loại X cần 300g dung dịch dịch HCl 7,3%

  a) Tìm tên kim loại X

  b) Tính nồng độ % of dung dịch sau p/ứ

  Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 9,6g kim loại L trong dung dịch H2SO4(đặc, nóng). Sau p/ứ thu đc 3,36 lít khí SO2( đktc)

  #Mọi người giúp mình nka!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho 2,4 gam kim loại A có hóa trị 2 tác dụng vừa đủ 2,24 lít khí clo. Sau phản ứng thu được m gam muối.

  a) Xác định kim loại A

  b)Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Mọi người xem cái bài 7 giúp mình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  A. Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các đe sau

  Câu 1 H2SO4,NaOH, HCl, BaCl2

  Câu 2 Nacl, Ba(OH)2,NaOH,H2SO4

  B. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dd sau

  Câu 1 NaOH, HCl, NaNo3, NaCl

  Câu 2 KoH, K2SO4, K2Co3, KNo3

  C. Chỉ dùng dd H2So4 loãng, nhận biết các chất sau: Baso4, NaCl, BaCo3, Na2Co3

  D. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Al, Fe, Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Ai giúp mik vs ạ

  Một hỗn hợpA ở dạng bột gồm Mg và Al. Để tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp A người ta lấy 12,6 gam hỗn hợp A cho tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu đc 13,44 lít khí H ( ở đktc)

  a) tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại

  b) tính khối luợng H2SO4 đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  hòa tan 20g hỗn hợp X gồm Fe ,Cu vào dd 2 axit H2SO4 và HNO3 sau pứ thu được 11.2 lít khí Y (NO2,SO4 với tỉ lệ số mol là 4:1) và phần chất rắn ko tan 7.2g Fe.Tính khối lượng cu trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Chia 32g hh X gồm Mg và kim loại R thành 2 phần bằng nhau:

  Phần 1: Cho vào lượng dư dd HCl đến khi pư hoàn toàn thu được 8,96 lít H2 (đktc)

  Phần 2: hòa tan hoàn toàn vào lượng dư dd H2SO4 đặc nóng thu được 11,2 lít khí SO2 (đktc)

  Xác định kim loại R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  hòa tan 19.2 g kl M trong dd HNO3 dư thu được 8.96l hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1 . xác dịnh kl M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  hỗn hợp A gồm Mg và kim loại R
  Lấy 24g hỗn hợp A hòa tan vào 500ml dung dịch HCl aM và H2SO4 aM vừa đủ sau PỨ xảy ra hoàn toàn thu được 13,44l khí H2 đktc
  Lấy 36g A hòa tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư sau PỨ xảy ra hoàn toàn thu được 25,2l khí SO2 đktc
  Tính a và xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Một hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Y có tỉ số khối lượng mX : mY = 1:1 . Trong 44,8 g hỗn hợp đó biết nY - nX = 0,05 mặt khác MX = MY + 8 . Xác định X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  1. để hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn thì tiêu tốn vừa hết m(g) HCL 30%

  a) tính khối lương mg) của dung dịch HCL đã dung

  b) tính c% của dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 3. Hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị II trong 200g dd HCl 9,125% được dd A và 4,48 l khí H2 đo ở đktc. Xác định tên kim loại và tính nồng độ phần trăm của từng chất tan có trong dd A?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Có hai miếng kẽm , miếng thứ nhất nặng 50 gam được cho vào cốc đựng 150 ml dung dịch CuSO4 dư , miếng thứ hai nặng 70 gam được cho vào cốc đựng 450 ml dung dịch AgNO3 dư . Sau một thời gian lấy hai miếng kẽm ra khỏi dung dịch thấy miếng thứ nhất giảm 0,3% khối lượng , biết rằng nồng độ mol/l của muối kẽm trong hai dung dịch bằng nhau . Hỏi khối lượng miếng kẽm thứ hai tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu gam ? Cho rằng các kim loại thoát ra đều bám hoàn toàn vào miếng kẽm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Tính V,m

  bởi Aser Aser 13/06/2019

  Chia 2,48 g hh X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau. Oxi hóa hoàn toàn phần 1 thu được 1,56 g hh oxit. Hòa tan phần 2 bằng dd H2SO4 loãng dư thu đượcV l khí H2 đktc và m g hh muối. Tính V,m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Các kim loại : Ba , Fe , Mg , Al , Ag chỉ dùng H2SO4 loãng để nhận biết các kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản
  phẩm khử là3,136 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
  ban đầu là
  A. 45,54% Cu; 54 46% Zn. B. 49,61% Cu; 50,39% Zn.
  C. 50,15% Cu; 49,85% Zn. D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF