AMBIENT

Tính C% các chất tan trong dd A

bởi Tram Anh 28/04/2019

Hòa tan 26 gam bột Zn vào 1 lít dd chứa Fe2(SO4)3 0,1 M và CúO4 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B.

a. Tính C% các chất tan trong dd A

b. Hòa tan hết chất rắn B vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • số mol Zn=0,4mol

  Số mol Fe2(SO4)3=0,1mol

  Số mol CuSO4=0,2mol

  Zn+Fe2(SO4)3ZnSO4+2FeSO4

  Zn+FeSO4→→ZnSO4+Fe

  theo PTHH 1 và 2:số mol Zn phản ứng=0,3mol, số mol ZnSO4 là 0,3mol, số mol Fe là 0,2mol(tinh theo muối sắt III), số mol Zn còn lại 0,1 mol

  Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu

  số mol CuSO4pu=số mol ZnSO4=Số mol Cu=Số mol Zn=0,1mol

  Số mol CuSO4 dư=0,1mol

  - Trong dd A có: ZnSO4=0,3+0,1=0,4mol, CuSO4=0,1mol

  CMZnSO4=0,41=0,4M

  CMCuSO4=0,11=0,1M

  - Chất rắn B: Fe=0,2mol, Cu=0,1mol

  Fe+2AgNO3Fe(NO3)2+2Ag

  Cu+2AgNO3Cu(NO3)2+2Ag

  Số mol Ag=2(0,2+0,1)=0,6mol

  mAg=0,6.108=64,8gam

  bởi triệu an phúc 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>