YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 167 sách GK Hóa lớp 9

Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học.

a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4.

b) Dung dịch HCl và dung dịch FeCl2.

c) Bột đá vôi CaCO3 và Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

a) Phân biệt dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4.

Thuốc thử: Đinh sắt

Hiện tượng: Khi cho đinh sắt vào hai ống nghiệm đựng hai dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4 riêng biệt

Nếu ống nghiệm nào sinh bọt khí đó là dung dịch H2SO4

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (khí không màu)

Ống nghiệm nào có chất rắn màu đỏ bám lên đinh sắt là dung dịch CuSO4.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (đỏ)

b) Phân biệt dung dịch HCl và dung dịch FeCl2.

Phương pháp 1:

Thuốc thử: Viên kẽm

Hiện tượng: Khi cho viên kẽm vào hai dung dịch

Ống nghiệm nào có bọt khí sinh ra là dung dịch HCl

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Ống nghiệm không có bọt khí sinh ra là dung dịch FeCl2.

Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

Phương pháp 2:

Thuốc thử: dung dịch NaOH

Hiện tượng: Khi cho dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm chứa hai chất trên

Nếu ống nghiệm nào có kết tủa màu trắng xanh là FeCl2 

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 \(\downarrow\)(trắng xanh) + 2NaCl

Ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì xảy ra là HCl.

HCl + NaOH → NaCl + H2O.

c) Bột đá vôi CaCO3 và Na2CO3

Thuốc thử: Dung dịch H2SO4 loãng

Hiện tượng: Khi lấy một ít Na2CO3 và CaCO3 (có cùng khối lượng) cho vào hai ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 loãng dư.

Chất trong ống nghiệm nào có khí bay ra, tan hết đó là Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Chất trong ống nghiệm nào có khí bay ra, tan hết đó là CaCO3, vì CaSO4 (ít tan) sinh ra phủ lên CaCO3 làm cho CaCO3 không tan hết. (Vì vậy trong phòng thí nghiệm muốn điều chế khí CO2, người ta cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl)

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON