YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 167 sách GK Hóa lớp 9

Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Dãy chuyển hóa 

Các phương trình hóa học như sau:

Fe (+ Cl2) → FeCl3 (+ NaOH) → Fe(OH)3 (to) → Fe2O3 (+H2 (CO)) → Fe (+ HCl) → FeCl2

(1) \(2Fe + 3C{l_2}\overset{t^{0}}{\rightarrow}2FeC{l_3}\)

(2) \(FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow + 3NaCl\)

                                                (Nâu đỏ)

(3) \(2Fe{(OH)_3}\overset{t^{0}}{\rightarrow}F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

(4) \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\overset{t^{0}}{\rightarrow}2Fe + 3{H_2}O\)

(4) \(F{e_2}{O_3} + 3CO\overset{t^{0}}{\rightarrow}2Fe + 3C{O_2}\)

(5) \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON