ADMICRO
UREKA

Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam bột Fe với 3,2 gam S trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X.

a) Viết PTHH và tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Nếu cho toàn bộ hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thì sinh ra bao nhiêu lít khí (đktc)?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) PTHH: $Fe + S \rightarrow FeS$

  Số mol các chất tham gia phản ứng là: $n_{Fe} = 0,2$ mol; $n_{S} = 0,1$ mol.

  Từ PTHH, ta thấy, $Fe$ dư, $S$ phản ứng hết. Vậy, hỗn hợp X gồm $FeS$ và $Fe$ dư.

  Theo PTHH: $n_{FeS} = n_{S} = 0,1$ mol.

  Số mol $Fe$ dư là: $n_{Fe\; \text{dư}} = n_{Fe\;\text{bd}} - n_{Fe\;\text{pu}} = 0,2 - 0,1 = 0,1$ mol.

  Khối lượng các chất có trong hỗn hợp X là:

  $m_{FeS} = 0,1 \times 8,8$ gam; $n_{Fe\;\text{dư}} = 0,1 \times 56 = 5,6$ gam.

  b) PTHH:

  • $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 +H_2$
  • $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$

  Vậy, khí tạo thành gồm $H_2$ và $H_2S$

  Theo PTHH, số mol khí thu được là: $n_{\text{khí}} = n_{H_2} + n_{H_2S} = n_{Fe} + n_{FeS} = 0,1 + 0,1 = 0,2$ mol.

  Thể tích khí thu được là: $V = 0,2\times 22,4 = 4,48$ lít.

    bởi Nguyễn Hoài Thương 09/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF