YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 167 sách GK Hóa lớp 9

Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Có thể điều chế khí clo bằng hai cách:

Cách 1:  Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O (đp dung dịch có mn) → 2NaOH + Cl2 + H2

Điều kiện có màng ngăn là rất quan trọng vì nếu không có màng ngăn, khí Clo sẽ phản ứng với NaOH, khi đó sẽ không thu được cả khí Clo và dung dịch bazơ NaOH.

Cách 2: Điều chế theo sơ đồ chuyển hóa sau:

NaCl (+ H2SO4, to) → HCl (+MnO2) → Cl2

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl 

4HCl đặc + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON