YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là:

A. 0,05 mol.

B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.

D. 0,08 mol.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Nhận định & Phương pháp

Bài 6 thuộc dạng toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm/ kiềm thổ. Từ dữ kiện của bài toán:

  • Thu được 3 gam kết tủa ⇒ Sản phẩm có chứa muối CO32-
  • Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa ⇒ Sản phẩm có chứa muối HCO32-.

Các bước giải như sau:

  • Bước 1: Viết các phương trình hóa học xảy ra.
  • Bước 2: Thay các số mol vào phương trình → Số mol CO2 ở từng phản ứng → Giá trị a

Lời giải:

nCaCO3 (1) = 0,03 mol

nCaCO3  (3) = 0,02 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

0,03                      0,03 (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3) (2)

0,04                       0,04 (mol)

Ca(HCO3)3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CaCO3 + CO+ H2O (3)

0,02             0,02 (mol)

Từ (1), (2) và (3)

\(\Rightarrow n_{CO_{2}} = a = 0,03 + 0,04 = 0,07 \ (mol)\)

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON