AMBIENT

Bài tập 28.16 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.16 trang 68 SBT Hóa học 12

Cho 10,6 g hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M (loãng), thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (đktc).Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch B. Số gam kết tủa cực đại thu được là bao nhiêu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.16

Đặt hai kim loại là R có hoá trị n (1 < n < 2), ta có phương trình cho nhận e :

R → Rn+ + ne

2H+ + 2e → H2

Với số mol H2 là 0,25 (mol) ⟹ số mol R là 0,5/n mol

⇒ MR = 21,2n

Với 1 ≤ n ≤ 2 → 21,2 ≤ MR ≤ 42,2

Vậy 2 kim loại cần tìm có thể là 2 trong 4 kim loại sau : Na, K, Mg, Ca.

Mặt khác ta có : nHCl = 0,3 mol ⟹ nH2 = 0,15mol, vậy 0,1 mol H2 còn lại do H2O phản ứng tạo ra

⟹ loại Mg vì Mg không phản ứng với nước

⟹ hai kim loại là Na và Ca với số mol tương ứng là x và y

Ta có hệ:

23x + 40y = 10,6 (1)

x + 2y = 0,25.2 = 0,5 (2)

từ (1) và (2) ⟶ x = 0,2 ; y = 0,15

Ta lại có số mol Họ do nước tạo ra là 0,1 mol ⟹ số mol OH- là 0,2 mol

Để tạo kết tủa cực đại tức là toàn bộ CO2 tạo muối CO32-

nOH/nCO2 = 2 ⟹ nCO32- = nCO2 = 0,2/2 = 0,1 mol

Vậy kết tủa là CaCO3 : 0,1 mol ⟹ m = 0,1.100 = 10 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.16 trang 68 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>