AMBIENT

Bài tập 28.8 trang 66 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.8 trang 66 SBT Hóa học 12

Xác định các chất trong chuỗi phản ứng sau :

A + B → C + H2O

B → C + H2O + D

D+ A → B hoặc C

Biết D là hợp chất của cacbon. A, B, C là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.8

A: NaOH    

B: NaHCO3    

C: Na2CO3 

D: CO2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.8 trang 66 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>