YOMEDIA

Bài tập 1 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 170 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khi điện phân MgCl2 nóng chảy

A. Ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

B. Ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

C. Ở cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. Ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Khi điện phân MgCl2 nóng chảy ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  tìm công thức của phân tử A biết trong đó Ca chiếm 40% C chiếm 12% O chiếm 48%.PTK là 100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  1.Cho A là SO2 B là Fe2O3 C là SO3 D là H2O E là H2SO4 F là CuSO4 H là KHSO3 G là H2SO4.Viết PT H+Cu(NO3)2->I+K I+E->F+A+D A+Cl2+D->E+L

  2Cho dãy chuyển hóa sau:Fe->A->B->C->Fe->D->F->D.Xác định các chất

  3.Xác định A,B,C,D.Lập 2 chuối biến hóa và viết các ptpứ cho 2 chuỗi biến hóa theo sơ đồ A->B->C->D->Cu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  trộn 0,2l dung dịch H2SO4 a (M) với 0,3l dung dịch NAOH 1M thu được dung dịch A cần tối đa 0,5l dung dịch BA(OH)2 0,4 M . sản phảm thu được m g kết tủa . tính a,m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Giúp mình với !!!!!?

  Dung dịch A chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm tù từ dung dịch chứa 0,525 mol HCL vào dung dịch A được dung dịch B và V lít khí CO2(đktc).thêm vào dung dịch B nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là ?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Câu 1 Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây?

  A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

  B Fe2O3; SO2; SO3; MgO

  C P2O5; CO2; SO2; SO3

  D P2O5; CO2; CuO; SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Hỗn hợp A gồm KClO3 , Ca(ClO3)2 , Ca(ClO)2 , CaCl2 và KCl 83,68gam . Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B chỉ gồm CaCl2 , KCl và một thể tíc oxi vừa đủ oxi hóa SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80% . Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dinh K2CO3 0,5M ( vừa đủ ) thu được kết tủa C và dung dịch D . Lượng KCl trog dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A

  a. Tính khối lượng kết tủa C ?

  b. Tính % khối lượng của KClO3 trong hỗn hợp A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA