YOMEDIA

Bài tập 28.3 trang 66 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.3 trang 66 SBT Hóa học 12

Cho 21,6 g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít N2O duy nhất (đktc). Kim loại đó là

A. Na.    

B. Zn.

C. Mg.    

D. Al.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.3

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.3 trang 66 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>