YOMEDIA

Bài tập 3 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 170 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:

A. 0,04M

B. 0,02M

C. 0,4M

D. 0,2M

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Số mol Na2O là:

\(n_{Na_{2}O} = \frac{1,24}{62} = 0,02 \ mol\)

Na2O + H2O → 2NaOH

0,02                 0,04

\(\Rightarrow C_{M_{NaOH}} = \frac{0,04}{0,1} = 0,4 M\)

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Linh

  Cho 6g CaSO3 tác dụng với 300ml dung dịch H2SO4 1M thu được khí A và dung dịch B

  a) Tính CM của các chất có trong dung dịch B

  b) Cho toàn bộ khí A sục vào 200ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch C

  - Tính khối lượng các chất có trong dung dịch C

  - Tính CM của các chất có trong dung dịch C

  Giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  giup voi mn ơi
  B1/ cho 30 ml dd có chứa 2.22 g CaCl2 td voi 70 ml dd có chứa 1,7 g AgNO3 . Nồng độ ml các chat trong dd sau pU là bao nhiêu?
  B2/ cho 2,24 lit SO2 đtc td voi 700ml dd Ca(oh)2 0,2 M .coi thể tích dung dich không đáng kể . NỒng đọ moi/l cua chat p/u là bao nhiêu
  nhanh leen nha mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1/ Cho sơ đồ phản ứng hóa học vô cơ sau:

  Bài tập Tiếng anh

  Hãy viết PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  1) Nêu Nêu bốn phương pháp hóa học nhận biết H2 SO4 và NaCl

  2) Đốt cháy hoàn toàn 62 gam Photpho thu được chất rắn A hòa tan chất rắn a và 6 g H2O thu được dung dịch bão hòa ở 10°C

  a) tính độ tan C%, CM của dung dịch A bão hòa ở 10°C

  b) tính V dung dịch KOH 2,5M cần dùng để trung hoà hết dung dịch A Biết D = 1,35 g/mol

  3) tính khối lượng quặng lưu huỳnh chứa 80% lưu huỳnh cần lấy để điều chế 2 lít dung dịch H2SO4 80% biết hiệu suất của cả quá trình là 70%

  4) cho 1M SO2 và 3M oxi vào bình kín có xúc tác thích hợp

  a) tính số mol SO3 tạo thành sau phản ứng biết H = 90%

  b) tính tỉ khối của hỗn hợp khí thu được so với H2

  5) hòa tan x mol NaOH vào nước thành 200 gam dung dịch A có nồng độ phần trăm là 20%. Tính x

  6) tính V dung dịch Na2S o4 2 m và m H2O có chứa 30 gam N2 SO4 biết dung dịch bằng 1,25 g/mol

  7) lấy 13 gam Zn vào 600 gam dung dịch H2SO4 4,9% thu được dung dịch B có D= 1,35g/mol. Tìm C phần trăm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  C, Co2, Na2Co3, CaCo3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Câu 1:hãy lập các phương trình hoá học sau:

  a,K+O2=>K20

  B,KMnO4=>K2Mn04+mNo2+O2

  C,Fe3O4+H2=>Fe+H2O

  d,CO+Fe3O4=>Fe+CO2

  e,NaOH+H2SO4=>NA2SO4+H2O

  f,Fe(OH)3+H2SO4=>Fe2(SO4)3+H2O

  Bài 2:nung 250kg đá vôi có thành phần chính là CACO3tạo ra 112kgCAO và 88kg khíCO2

  a,lập phương trình hoá học

  b,tính khối lượng CACO3

  c,tính thành phần phần trăm về khối lượng CACO trong đá vôi

  Bài3 :a,sau khí nung đá vôi ,khối lượng đá vôi có thay đổi không?vì sao

  b,khi đốt1thanh Mg trong không khí,hỏi khối lượng thanh Mg có thay đổi không ?vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA