YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 170 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:

A. 0,04M

B. 0,02M

C. 0,4M

D. 0,2M

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Số mol Na2O là:

\(n_{Na_{2}O} = \frac{1,24}{62} = 0,02 \ mol\)

Na2O + H2O → 2NaOH

0,02                 0,04

\(\Rightarrow C_{M_{NaOH}} = \frac{0,04}{0,1} = 0,4 M\)

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 170 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON