YOMEDIA

Bài tập 28.4 trang 66 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.4 trang 66 SBT Hóa học 12

Sục 11,2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 107,5 g.    

B. 108,5g

C. 106,5 g.    

D. 105,5g.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.4 trang 66 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • A La
  Htan 10,8g hh kl kiềm và oxit của nó vào H2O đc dd A có mdd =500g. Để trung hòa 50g dd A cần 20ml dd H2SO4 1M. Xđ tên kim loại
   
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  cho m gam hỗn hợp B gồm : CuO, Na2O, Al2Ohòa tan hết vào nước thu được 400 ml dd D chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M và chất rắn G chỉ gồm 1 chất. Lọc tách G cho luồng khí H2 dư qua G nung nóng thu được chất rắn F. Hòa tan hết F trong dd HNO3 thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NOvà NO có tỉ khối so với õi bằng 1,0625. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. tính m

  Help me!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI ))):

  Cho hơi nước qua than nóng đỏ dc hh khí G gồm co, co2 và h2.Cho G qua fe2o3 du , t độ dc x mol fe và 10,8 g nước.Cho x mol fe tan vua het trong y mol h2so4 chỉ thu dc 105,6 g muối và 1 sp khử duy nhất.Biết y=2,5x,giả sử fe2o3 chỉ bị khử về fe.Phần trăm thể tích co2 trong G ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Trộn 200 gam dd NaOH 10% với 300 gam dd NaOH 20% thu được dd Y. tính nồng độ phần trăm của dung dịch Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Hoà tan 115,3g hỗn hợp gồm MgCO3 và RCO3 vào 500ml dd H2SO4 loãng thu được dd A, chất rắn B và 4,48l CO2 (đktc) Cô cạn dd A thu được 12g muối khan. Nung B đến khối lượng ko đổi thu được 11,2l CO2 và chất rắn B1. Biết trong hỗn hợp đầu, nRCO3= 2,5nMgCO3. Tìm R. Tính khối lượng B, B1 và nồng độ mol của dd H2SO4 ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Tính khối lượng của 200 g natri dioxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA