YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 132 sách GK Hóa lớp 12

Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa b. Tính a để kết B thu được là lớn nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Đây là dạng bài sục CO2 vào dung dịch bazơ kiềm/ kiềm thổ. Tùy theo tỉ lệ CO2 và kiềm/ kiềm thổ mà thu được muối CO32- hoặc muối HCO3- hoặc cả hai. Như vậy muốn thu được nhiều kết tủa nhất thì sản phẩm chỉ tạo CO32-

Các bước giải như sau:

  • Bước 1: Viết các phương trình phản ứng hóa học
  • Bước 2: Suy luận điều kiện để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất 
  • Bước 3: Thiết lập phương trình theo ẩn a → Giá trị a.

Lời giải:

Các phương trình phản ứng xảy ra là:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O (1)

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O (2)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O  (3)

Theo (1), (2) và (3), để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất thì:

\(n_{CO_{2}}= n_{MgCO_{3}} + n_{BaCO_{3}} = 0,2 \ mol\)

Ta có:

\(\\ \frac{28,1.a}{100.84} + \frac{28,1. (100 - a)}{100.197} = 0,2 \\ \\ \Rightarrow a = 29,89\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF