AMBIENT

Bài tập 28.12 trang 67 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.12 trang 67 SBT Hóa học 12

Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những chất NaCl, Al2O3, MgCO3. Viết các phương trình hoá học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.12

Dùng nước tách được NaCl. Cô cạn dung dịch được NaCl rắn. Điện phân NaCl nóng chảy, được kim loại Na.

Dùng dung dịch NaOH dư, tách được chất rắn MgCO3 và dung dịch NaAlO2.

Từ MgCOđiều chế kim loại Mg theo sơ đồ chuyển hoá sau:

MgCO3 → MgO ddHCl → MgCl2 đpnc → Mg

Từ natri aluminat điều chế Al theo sơ đồ chuyển hóa:

NaAlO2 CO2 → Al(OH)3 → Al2O3 đpnc → Al

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.12 trang 67 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • minh dương

  Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm 1 kim loai kiềm X và 1kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết vơi lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí ở đktc. Kim loại X và Y là những kim loại nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 1,5 gam kết tủa trắng. Trị số của V là:

  A.0,336 lít 

  B.2,800 lít 

  C.2,688 lít 

  D.0,336 lít  hoặc 2,800 lít 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Một cốc nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3- và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào?

  A.Nước cứng tạm thời

  B.Nước cứng vĩnh cửu

  C.Nước cứng toàn phần

  D.Nước mềm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, CaCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

       A.0,09                                B. 1,20                             C. 0,72                               D. 1,08

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Trang

  1) Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Gía trị của m bao nhiêu?
  2) Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu  được 1,12 lít khí H2 (đktc) vào dung dịch Y, trong đó 20,50 gam Ba(OH). Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO(đktc) vào Y. Thu được M gam kết tủa. Tính giá trị của m?
  3) Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là bao nhiêu?

  Nhờ các bạn giải hộ mình ạ :) viết câu trả lời đầy đủ và rõ ràng ạ. Mình xin cảm ơn :)))

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
AMBIENT
?>