AMBIENT

Bài tập 28.5 trang 66 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.5 trang 66 SBT Hóa học 12

Sục V lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch brom dư thu được dung dịch X. Cho BaCldư vào dung dịch X thu được 23,3 g kết tủa. V có giá trị là

A. 1,12    

B. 2,24.

C. 3,36.    

D. 6,72.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.5

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 66 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tieu Dong
  Hoà tan hoàn toàn 8,49 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 3,136 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là 
  Chọn câu trả lời đúng:


  A. 18,46 gam.
   


  B. 12,78 gam.
   


  C. 20,18 gam.
   


  D. 18,62 gam.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  nhiệt phân hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau ở 2 chu kì thuộc cùng phân nhóm chinh nhóm 2 thu được 11,2 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn . biết rằng khối lượng 2 muối ban đầu là 48g 

  a) xác định têm kim loại và công thức muối đã dùng 

  b) tính thành phần phần trăm khối các chất rắn ban đầu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Trộn dd A chứa NaOH và dd B chứa Ba(OH)2 theo thể tích bằng nhau được dd C. Trung hòa 100ml cần dùng hết 35 ml dd H2SO4 2M và thu được 9.32 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của các dd A và B. Cần phải trộn bao nhiêu ml dd B với 20 ml ddA để thu được dd hòa tan vừa hết 1.08 gam Al.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Nhiệt phân hoàn toàn 20g hh: MgCO3, CaCO3, BaCO3 thu được khí B. Hấp thụ khí B vào Ca(OH)2 được 10g kết tủa và dd C. Đun nóng dd C tới PỨ hoàn toàn thấy tạo thành thêm 6g kết tủa. Hòi %m của MgCO3 nằm trong khoàng nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Giải thích hiện tượng trong các thí  nghiệm sau và viết PTHH

  Hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3vào nước thu được dung dịch A

  a/ cho từ từ dung dịch HCl vào A không thấy có dấu hiệu xảy ra phản ứng

  b/ cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A thu được dung dịch B và khí C. Cho dung dịch B vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa D

  c/ cho từ từ dung dịch A vào dung dịch HCl dư thấy khí thoát ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>