AMBIENT

Bài tập 28.7 trang 66 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.7 trang 66 SBT Hóa học 12

Xác định các chất trong chuỗi phản ứng :

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.7

A: CaO    

B: H2O

C: Ca(OH)2    

D: HCl

E: CaCl2    

F: Na2CO3 

Z: CO2

X: Ba(OH)2    

T: Ba(HCO3)2

Y: KOH    

R: K2CO3    

U: Ca(NO3)2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.7 trang 66 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>