AMBIENT

Bài tập 28.1 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.1 trang 65 SBT Hóa học 12

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên

A. Quỳ tím  

B. Phenolphtalein

C. Na2CO3    

D. AgNO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.1 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  A,B là 2 kim loại hóa trị II.Oxi hóa hoàn toàn 16g 2 kl này thu được hh 2 oxit .Hòa tan hết 2 oxit trên cần 300ml dd HCl 1M,sau pứ thu được dd C chứa 2 muối.Cho NaOH vào dd muối thu được 1 kết tủa cực đại nặng m gam gồm hỗn hợp hai hiđroxit kim loại.Cô cạn dd được 15,05g muối khan.Xác định m (Đs:21,1g)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  (1) NaOH +Ca(HCO3)2 -> NaOH +CaCO3 +H2O
  (2) Na +H2O -> Na2O +H2
  tại sao cái thứ 2 sai mà không phải cái thứ nhất hay cả hai đều sai ( Trong đề KT HKII), mình thấy cái nào cũng sai cả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  cho 17,2g hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với lượng nước dư thì được 3,36 lít khí H2 ở đktc

  a. Viết pthh xảy ra

  b. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.

  c. Tính khối lượng của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. Sục khí thu được vào dung dịch chứa 60g NaOH. Khối lượng muối natri thu được là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 8 (SKG trang 111)

  Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm.

       a.     Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phân % khối lưỡng của mỗi kim loại.

       b.     Tính thể tích dung dịch HCl lần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lưỡng hỗn hợp muối clorua thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang
  Bài 4 (SKG trang 111)

  Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

       A.    LiCl            B.     NaNO3          C.     KHCO3           D.    KBr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>