AMBIENT

Bài tập 28.17 trang 68 SBT Hóa học 12

Bài tập 28.17 trang 68 SBT Hóa học 12

Hoà tan 0,1 mol phèn nhôm - amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)vào dung dịch X (đun nóng) thì thu được kết tủa Y và khí Z. Xác định khối lượng kết tủa Y và thể tích (đktc) khí Z.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.17

- Dung dịch Ba(OH)dư nên Al(OH)3 sinh ra rồi tan hết.

- Phèn amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O: 0,1 mol

⟹ nSO42- = 0,4 mol và nNH4+ = 0,2 mol

Kết tủa Y : Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

→m↓ = mBaSO4 = 0,4.233 = 93,2 (g)

Khí Z : NH4+ OH- → NH3↑ + H2O

⟹ VNH3 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.17 trang 68 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>