• Câu hỏi:

  Với 4 loại nu A, T, G, X có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nu loại A?

  • A. 37
  • B. 38
  • C. 39
  • D. 42

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu chỉ có 3 loại nucleotit là T, G, X thì số bộ ba được tạo ra là 33 = 27 bộ ba. Đây là các bộ ba không chứa nucleotit loại A.

  Mà số bộ ba được tạo ra từ 4 loại nucleotit A, T, G, X là 43 = 64 bộ ba.

  Vậy số bộ ba chứa nucleotit loại A là 64 - 27 = 37 bộ ba.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC