AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng một cặp A - T thì số liên kết hidro sẽ:

  • A. Tăng 1
  • B. Tăng 2
  • C. Giảm 1
  • D. Giảm 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

  A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.

  Vì vậy khi thay thế 1 cặp G - X bằng một cặp A - T thì số liên kết hidro sẽ giảm đi 1 liên kết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>