AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc NST gồm đủ 2 thành phần ADN và Protein histon là:

  • A. Nucleotit
  • B. Sợi cơ bản
  • C. Polixom
  • D. Nucleoxom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một nucleoxom được cấu tạo từ 1 sợi ADN quấn 1\({3 \over 4}\) vòng quanh lõi gồm 8 phân tử protein histon. Nucleoxom là đơn vị cấu tạo nên NST.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>