• Câu hỏi:

  Tác động bổ sung là trường hợp...(M: Một cặp gen, H: 2 hay nhiều) cặp gen.......(E: alen, K: Không alen) thuộc ..........(G: Những locus giống nhau, L: Những locus khác nhau) cùng tác động làm xuất hiện một tính trạng mới .........(I: Giống với, V: Khác với) khi mỗi gen đó tác động riêng rẽ:

  • A. M,E,G,I  
  • B. H, E, L, V
  • C. H, K, L, V
  • D. H, E, G,I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai hay nhiều cặp gen không alen sẽ thuộc các locus khác nhau, cùng tác động làm xuất hiện những tính trạng mới khác với khi từng cặp gen tác động riêng rẽ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC