• Câu hỏi:

  Một gen có 480 A và 3120 liên kết hidro. Gen đó có số lượng nu là bao nhiêu:

  • A. 3000
  • B. 2400
  • C. 2040
  • D. 1800

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có 2A + 3G = 3120, mà số A = 480 ⇒ số G = 720.

  Mà số nucleotit trên gen là N = 2A + 2G = 2400 nucleotit.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC