AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử của bố, cặp NST XY không phân ly trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường thì có thể tạo thành các loại hợp tử bị đột biến ở đời sau là:

  • A. XAXAY, XaXaY, XAO,YO
  • B. XAXAY, XAXaY, XAO, XaO
  • C. XAXaY, XaXaY, XAO, XaO
  • D. XAXAY, XaXaY, XaO, YO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loại giao tử được tạo ra từ bố là XAY, O.

  Các giao tử được tạo ra từ mẹ là XA, Xa.

  Vậy các loại hợp tử tạo ra đều bị đột biến và mang kiểu gen như sau: XAXAY, XAO, XAXaY, XaO.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>