AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của MenĐen, cơ thể lai F1 khi tạo giao tử thì:

  • A. Mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ
  • B. Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn
  • C. Mỗi giao tử đều chứa 1 nhân tố di truyền của bố và mẹ
  • D. Mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giao tử thuần khiết theo quan niệm của Menđen chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>